Tay có la bàn phán Âm Dương một tay pháp kiếm định càn khôn.Cát Vũ ba tuổi tu đạo thiếu niên đại thành hội bắt

Bàn thờ

Tổ Tông Trên Cao

Đây là hệ thống Ta bàn tay vàng Ta con mẹ nó đều đã chết mới cho ta Lục Thanh xuyên qua Tu Chân Thế
492 chương
Mao Sơn Quỷ Vương

Tay có la bàn phán Âm Dương một tay pháp kiếm định càn khôn.Cát Vũ ba tuổi tu đạo thiếu niên đại thành hội bắt
4296 chương

Đang hiển thị 1 đến 2 của 2 kết quả