Đây là hệ thống Ta bàn tay vàng Ta con mẹ nó đều đã chết mới cho ta Lục Thanh xuyên qua Tu Chân Thế

Tay có la bàn phán Âm Dương một tay pháp kiếm định càn khôn Cát Vũ ba tuổi tu đạo thiếu niên đại thành hội

Bàn thờ

Mao Sơn Quỷ Vương

Tay có la bàn phán Âm Dương một tay pháp kiếm định càn khôn Cát Vũ ba tuổi tu đạo thiếu niên đại thành hội
4296 chương
Tổ Tông Trên Cao

Đây là hệ thống Ta bàn tay vàng Ta con mẹ nó đều đã chết mới cho ta Lục Thanh xuyên qua Tu Chân Thế
492 chương

Đang hiển thị 1 đến 2 của 2 kết quả