Bắt đầu tọa ủng thần cấp thiên phú lại bị vô tri phàm nhân cười nhạo là củi mục Không được Có thể nhẫn thúc

Thế gian linh cốt tổng cộng chia làm tứ phẩm Nhất phẩm Thiên Linh Cốt Nhị phẩm Kim Linh Cốt Tam phẩm Huyền Linh Cốt

Ta sẽ không kỳ môn độn giáp cũng không hiểu phong thuỷ bát quái nhưng người giang hồ đều gọi ta tuyệt thế quỷ tài

Thiếu niên Tô Thần bị người đoạt Đế cốt phế Huyết Luân bi thảm gia tộc vứt bỏ Giác tỉnh Hỗn Độn thể mở ra

phế tài

Phàm Cốt

Thế gian linh cốt tổng cộng chia làm tứ phẩm Nhất phẩm Thiên Linh Cốt Nhị phẩm Kim Linh Cốt Tam phẩm Huyền Linh Cốt
158 chương
Tuyệt Thế Dược Nô

Vì lấy trộm Tục Mệnh Đan cứu muội muội Tần Phong thành thí dược dược nô người thân cũng thành nhân vật chính tử đồ
20 chương
Trấn Áp Chư Thiên

Bắt đầu tọa ủng thần cấp thiên phú lại bị vô tri phàm nhân cười nhạo là củi mục Không được Có thể nhẫn thúc
28 chương

Đang hiển thị 1 đến 3 của 3 kết quả