Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên

Chương mới nhất

Phiên ngoạiBản hoàn tất cảm nghĩChương 1100:Chương 1100: Đại kết cụcChương 1099: Đại Lương chi bíChương 1098: Ban sơ chi địa

Giới thiệu truyện

Blog Truyện Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên được cập nhật nhanh và đầy đủ nhất tại BlogTruyen Blog Chia sẻ truyện chữ Online miễn phí. Bạn đọc đừng quên để lại bình luận và chia sẻ, ủng hộ BlogTruyen ra các chương mới nhất của truyện Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên.

Xem thêm: Truyện Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên


Danh sách chương truyện

Chương 1: Người bị bức ép đến mức nóng nảyChương 2: Nguyên Hợp sơn ( sách mới cầu cất giữ! )Chương 3: Khí Huyết Võ Đạo ( nguyên tiêu khoái hoạt! ! ! )Chương 4: Bạch Vân ( sách mới cầu duy trì )Chương 5: Phường thị ( cầu cất giữ )Chương 6: Trúc Cơ mà nói ( cầu đề cử )Chương 7: Tham niệm ( cầu cất giữ )Chương 8: Thanh Hòa Kiếm ( cầu đề cử )Chương 9: Khí huyết đột phá ( cầu cất giữ )Chương 10: Linh mễ thu hoạch ( cầu đề cử )Chương 11: Tam biến ( cầu cất giữ )Chương 12: Chợ đen cùng thử kiếm ( cầu đề cử )Chương 13: Đan Đỉnh ( cầu cất giữ )Chương 14: Ăn thịt ( cầu đề cử )Chương 15: Dạ yến ( cầu cất giữ )Chương 16: Nội gian ( cầu đề cử )Chương 17: Yêu hoạn ( cầu cất giữ )Chương 18: Măng mùa hạ cùng cất rượu ( cầu đề cử )Chương 19: Đột phá Chân Lực ( cầu cất giữ )Chương 20: Ma tai chợt hiện ( cầu đề cử )Chương 21: Ma biến ( cầu cất giữ )Chương 22: Yêu ma chú lực ( cầu đề cử )Chương 23: Minh Thanh các ( cầu cất giữ )Chương 24: Xuất thủ ( cầu đề cử )Chương 25: Cứu người ( cầu cất giữ )Chương 26: Ba tháng ( cầu đề cử )Chương 27: Biện pháp ( cầu cất giữ )Chương 28: Chân lực nhập tủy ( cầu đề cử )Chương 29: Mưu đồ ( cầu cất giữ )Chương 30: Bức hiếp ( cầu đề cử )Chương 31: Giết đến tận cửa ( cầu cất giữ )Chương 32: Tiên pháp đối với chân kình ( cầu đề cử )Chương 33: Đột phá cùng giao dịch ( cầu cất giữ )Chương 34: Thái Tuế ( cầu đề cử )Chương 35: Bán thịt ( cầu cất giữ )Chương 36: Hội trao đổi ( cầu đề cử )Chương 37: Kiếp tu ( cầu cất giữ )Chương 38: Chuẩn bị rời đi ( cầu đề cử )Chương 39: Ra khỏi thành ( cầu cất giữ )Chương 40: Ban tên cho ( cầu đề cử )Chương 41: Luyện Khí tầng bốn ( cầu cất giữ )Chương 42: Tam Nguyên thành ( cầu đề cử )Chương 43: Manh mối ( cầu cất giữ )Chương 44: Ngẫu nhiên gặp ( cầu đề cử )Chương 45: Tám đại Yêu Vương ( cầu cất giữ )Chương 46: Không kiêng nể gì cả ( cầu đề cử )Chương 47: Năm bước tông sư ( cầu cất giữ )Chương 48: Quyền ý ( cầu đề cử )Chương 49: Loạn lên ( cầu cất giữ )Chương 50: Cừu nhân ( cầu đề cử )Chương 52: Huyết Phù Linh Thể ( cầu đặt trước lần đầu! ! ! )Chương 53: Mở túi trữ vật ( cầu đặt trước lần đầu! ! ! )Chương 54: Nguyên Hợp sơn ( là rút gân ban đêm minh chủ chúc! )Chương 55: Hữu Gian võ quán ( là rút gân ban đêm minh chủ chúc! )Chương 56: Thu đồ đệ ( là rút gân ban đêm minh chủ chúc! )Chương 57: Lấy chồng ( là quả sơn trà ấm bên trong trường học sách Nhân Minh chủ chúc! )Chương 58: Tông Sư hội ( là quả sơn trà ấm bên trong trường học sách Nhân Minh chủ chúc! )Chương 59: Thuyết phục ( là quả sơn trà ấm bên trong trường học sách Nhân Minh chủ chúc! )Chương 60: Lôi đài ( là trăng dưới ánh sáng Satan minh chủ chúc! )Chương 61: Hung danh ( là trăng dưới ánh sáng Satan minh chủ chúc! )Chương 62: Đột phá Võ Thánh ( là trăng dưới ánh sáng Satan minh chủ chúc! )Chương 63: Thanh Trúc đến tiếp sau ( là vũ sinh hàng cùng nhau loan minh chủ chúc! )Chương 64: Thủ tiêu tang vật ( là vũ sinh hàng cùng nhau loan minh chủ chúc! )Chương 65: Vạn Cổ Trường Thanh ( là vũ sinh hàng cùng nhau loan minh chủ chúc! )Chương 66: Ba loại Linh Thể ( là thiên khung Vân Hải minh chủ chúc! )Chương 67: Mưu đồ đồ long ( là thiên khung Vân Hải minh chủ chúc! )Chương 68: Giết rắn ( là thiên khung Vân Hải minh chủ chúc! )Chương 69: Khảo hạch ( vì thiên tử Đạo Chủ minh chủ chúc! )Chương 70: Hậu sự ( vì thiên tử Đạo Chủ minh chủ chúc! )Chương 71: Việt quốc địa lý ( vì thiên tử Đạo Chủ minh chủ chúc! )Chương 72: Vạn Đảo Hồ ( là Elvin2016 Bạch Ngân minh chủ chúc! )Chương 73: Phi Ngư Pháp Bào ( là Elvin2016 Bạch Ngân Minh chúc! )Chương 74: Đấu pháp ( là Elvin2016 Bạch Ngân minh chủ chúc! )Chương 75: Hủ mộc ( là Elvin2016 Bạch Ngân minh chủ chúc! )Chương 76: Quy Diệp Thần Tông ( cầu đặt mua )Chương 77: Nhẫn nại ( cầu nguyệt phiếu )Chương 78: Đại tông sư ( là Elvin2016 Bạch Ngân Minh chúc! )Chương 79: Khí quán quanh thân ( là Elvin2016 bạch ngân chúc! )Chương 80: Thắng ( cầu đặt mua )Chương 81: Đào Hoa đảo chủ ( cầu nguyệt phiếu )Chương 82: Xích Huyết linh mễ ( là 67832 minh chủ chúc! )Chương 83: Hội đấu giá ( là 67832 minh chủ chúc! )Chương 84: Nhị giai bảo đan ( cầu đặt mua )Chương 85: Phục kích ( cầu nguyệt phiếu )Chương 86: Chuẩn bị ở sau xuất hiện nhiều lần ( là 67832 minh chủ chúc! )Chương 87: Chém giết ( là Elvin2016 Bạch Ngân minh chủ chúc! )Chương 88: Đoạt đảo ( cầu đặt mua )Chương 89: Luyện Khí tầng năm ( cầu nguyệt phiếu )Chương 90: Điển lễ ( là KKRGUN minh chủ chúc! )Chương 91: Kim Nha lão quái ( là KKRGUN minh chủ chúc! )Chương 92: Mộc Hủ ( cầu nguyệt phiếu )Chương 93: Giận dữ kiếm gãy ( cầu đặt mua )Chương 94: Qua đời ( là KKRGUN minh chủ chúc! )Chương 95: Lại đi ( là Bạch Ngân minh chủ chúc! )Chương 96: Linh Xà Giáp ( cầu nguyệt phiếu )Chương 97: Thuấn sát ( cầu đặt mua! )Chương 98: Lại về Đại Lương ( là Bạch Ngân Minh chúc! )Chương 99: Một người xông trận ( là Bạch Ngân Minh chúc! )Chương 100: Thái Tuế tiến giai ( cầu đặt mua )Chương 101: Một năm sau ( cầu nguyệt phiếu )

Đang hiển thị 1 đến 100 của 1.196 kết quả