Đại Đạo Độc Hành

Đại Đạo Độc Hành

Trạng thái:

Đang ra

Độ dài:

2753 Chương
3/5(501 đánh giá)

Chương mới nhất

Chương 1757: Lời cuối sách, thời gian tương laiChương 1756-4: Đại đạo độc hành (4)Chương 1756-3: Đại đạo độc hành (3)Chương 1756-2: Đại đạo độc hành (2)Chương 1756-1: Đại đạo độc hành (1)Chương 1755: Dưới Hỗn Nguyên chùy, hữu tử vô sinh!

Giới thiệu truyện

Blog Truyện Đại Đạo Độc Hành được cập nhật nhanh và đầy đủ nhất tại BlogTruyen Blog Chia sẻ truyện chữ Online miễn phí. Bạn đọc đừng quên để lại bình luận và chia sẻ, ủng hộ BlogTruyen ra các chương mới nhất của truyện Đại Đạo Độc Hành.

Xem thêm: Truyện Đại Đạo Độc Hành


Danh sách chương truyện

Chương 1-1: Thiên Đạo Sát (1)Chương 1-2: Thiên Đạo Sát (2)Chương 2-1: Tâm là đen (1)Chương 2-2: Tâm là đen (2)Chương 3-1: Tự do tự tại (1)Chương 3-2: Tự do tự tại (2)Chương 4: Thần uy truyền thừaChương 5-1: Phạt ác ở trước (1)Chương 5-2: Phạt ác ở trước (2)Chương 6-1: Ta cũng muốn sống sót! (1)Chương 6-2: Ta cũng muốn sống sót! (2)Chương 7-1: Thiếu niên Lạc gia (1)Chương 7-2: Thiếu niên Lạc gia (2)Chương 8-1: Sư huynh, tha mạng! (1)Chương 8-2: Sư huynh, tha mạng! (2)Chương 9-1: Thiên địa như lò, tạo hóa là công! (1)Chương 9-2: Thiên địa như lò, tạo hóa là công! (2)Chương 10: Tình thương của cha không bến bờChương 11-1: Ta muốn tu tiên! (1)Chương 11-2: Ta muốn tu tiên! (2)Chương 12: Đạo thể tiên thânChương 13-1: Tiên duyên? Tiên duyên! (1)Chương 13-2: Tiên duyên? Tiên duyên! (2)Chương 14: Mượn xác ẩn thânChương 15-1: Thoát xác hóa bướm (1)Chương 15-2: Thoát xác hóa bướm (2)Chương 16-1: Hồi quy trung thổ phản nhân gian! (1)Chương 16-2: Hồi quy trung thổ phản nhân gian! (2)Chương 17: Linh Điệp Thất Xảo Tử Dương sơn!Chương 18-1: Khi nên ra tay liền ra tay! (1)Chương 18-2: Khi nên ra tay liền ra tay! (2)Chương 19-1: Linh Điệp môn lục lưu tên thật! (1)Chương 19-2: Linh Điệp môn lục lưu tên thật! (2)Chương 20: Ba ngàn tả đạo truyền chân kinh!Chương 21-1: Nhược vấn như như tâm tự tại! (1)Chương 21-2: Nhược vấn như như tâm tự tại! (2)Chương 22-1: Sách cốt phân nhục Thoát Xá viện! (1)Chương 22-2: Sách cốt phân nhục Thoát Xá viện! (2)Chương 23: Tâm như luy thổ nhập tiên thai!Chương 24-1: Khí xông cửu quan đạp tiên lộ! (1)Chương 24-2: Khí xông cửu quan đạp tiên lộ! (2)Chương 25: Chân khí quán thể thiên địa khoan!Chương 26-1: Nắm tay lớn là quy củ? (1)Chương 26-2: Nắm tay lớn là quy củ? (2)Chương 27: Kiếm ảnh lưu quang đảm khí hàn!Chương 28-1: Đương lệnh mĩ vị nhập ngô thần! (1)Chương 28-2: Đương lệnh mĩ vị nhập ngô thần! (2)Chương 29: Hưu dữ thì nhân thuyết động thiên!Chương 30-1: Trước Tử Dương nhai luyện chân khí! (1)Chương 30-2: Trước Tử Dương nhai luyện chân khí! (2)Chương 31-1: Mài đao soàn soạt hướng heo dê! (1)Chương 31-2: Mài đao soàn soạt hướng heo dê! (2)Chương 32: Dưỡng khí cần như đao giải ngưu!Chương 33-1: Vãng sinh pháp chú độ phàm trần! (1)Chương 33-2: Vãng sinh pháp chú độ phàm trần! (2)Chương 34: Một bữa cơm cảm ơn không chỗ báo!Chương 35-1: Trong sách đều có hoàng kim ốc! (1)Chương 35-2: Trong sách đều có hoàng kim ốc! (2)Chương 36-1: Thiên Chu phường thị tìm đạo duyên! (1)Chương 36-2: Thiên Chu phường thị tìm đạo duyên! (2)Chương 37: Thần thông đào bảo tự hiện!Chương 38-1: Linh tê hữu vựng trung gian minh! (1)Chương 38-2: Linh tê hữu vựng trung gian minh! (2)Chương 39-1: Chúng nhân tùng trung duy độc kiến! (1)Chương 39-2: Chúng nhân tùng trung duy độc kiến! (2)Chương 40: Tiên tử Nhược Đồng cơ duyên ẩn!Chương 41-1: Tự dụ ngu công tỉ vương ốc! (1)Chương 41-2: Tự dụ ngu công tỉ vương ốc! (2)Chương 42: Nam sơn thải thạch tâm bất hoặc!Chương 43-1: Nhất thiết pháp không quan tự tại! (1)Chương 43-2: Nhất thiết pháp không quan tự tại! (2)Chương 44: Công đức viên mãn linh thạch đủ!Chương 45-1: Chuyện tốt thành đôi tới! (1)Chương 45-2: Chuyện tốt thành đôi tới! (2)Chương 46-1: Pha văn Lâm lang nhập nội môn! (1)Chương 46-2: Pha văn Lâm lang nhập nội môn! (2)Chương 47: Không nghe lời chính là chọc đánh!Chương 48-1: Tìm sư huynh cũng bị đánh! (1)Chương 48-2: Tìm sư huynh cũng bị đánh! (2)Chương 49-1: Thiện đức phát uy thấu sinh tử! (1)Chương 49-2: Thiện đức phát uy thấu sinh tử! (2)Chương 50-1: Trong mộng thấy lệ từ mẫu! (1)Chương 50-2: Trong mộng thấy lệ từ mẫu! (2)Chương 51-1: Trên Tử Dương nhai quan thiên địa! (1)Chương 51-2: Trên Tử Dương nhai quan thiên địa! (2)Chương 52-1: Hắc long cúi đầu đại đạo thành! (1)Chương 52-2: Hắc long cúi đầu đại đạo thành! (2)Chương 53: Hắc Long Ba trầm tĩnh trong trẻo nhưng lạnh lùng!Chương 54: Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng!Chương 55-1: Sinh tử quyết trong Thiên Biến động! (1)Chương 55-2: Sinh tử quyết trong Thiên Biến động! (2)Chương 56-1: Truyền thuyết Trúc Cơ trảm Kim Đan! (1)Chương 56-2: Truyền thuyết Trúc Cơ trảm Kim Đan! (2)Chương 57: Hắc long phát uy đoạn hồn ba!Chương 58-1: Tử đấu chỉ có ta độc hành! (1)Chương 58-2: Tử đấu chỉ có ta độc hành! (2)Chương 59-1: Có chết cũng không lùi nửa bước! (1)Chương 59-2: Có chết cũng không lùi nửa bước! (2)Chương 60-1: Có duyên tha hương gặp lại! (1)Chương 60-2: Có duyên tha hương gặp lại! (2)

Đang hiển thị 1 đến 100 của 2.738 kết quả