Dị Tủng

Dị Tủng

Trạng thái:

Đang ra

Độ dài:

89 Chương
3/5(3 đánh giá)

Chương mới nhất

Chương 97: 97: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 58Chương 96: 96: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 57Chương 95: 95: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 56Chương 94: 94: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 55Chương 93: 93: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 54Chương 92: 92: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 53

Giới thiệu truyện

Blog Truyện Dị Tủng được cập nhật nhanh và đầy đủ nhất tại BlogTruyen Blog Chia sẻ truyện chữ Online miễn phí. Bạn đọc đừng quên để lại bình luận và chia sẻ, ủng hộ BlogTruyen ra các chương mới nhất của truyện Dị Tủng.

Xem thêm: Truyện Dị Tủng


Danh sách chương truyện

Chương 1: 1: Tổ Trọng ÁnChương 2: 2: Vụ Án Đẫm Máu Trên Weibo 1Chương 3: 3: Vụ Án Đẫm Máu Trên Weibo 2Chương 4: 4: Vụ Án Đẫm Máu Trên Weibo 3Chương 5: 5: Vụ Án Đẫm Máu Trên Weibo 4Chương 6: 6: Vụ Án Đẫm Máu Trên Weibo 5Chương 7: 7: Vụ Án Đẫm Máu Trên Weibo KếtChương 8: 8: Tiếng Nói Của Chân Tay Bị Chặt 1Chương 9: 9: Tiếng Nói Của Chân Tay Bị Chặt 2Chương 10: 10: Tiếng Nói Của Chân Tay Bị Chặt 3Chương 11: 11: Tiếng Nói Của Chân Tay Bị Chặt 4Chương 12: 12: Tiếng Nói Của Chân Tay Bị Chặt 5Chương 13: 13: Tiếng Nói Chân Tay Bị Chặt KếtChương 14: 14: Sát Thủ Hoa Hồng 1Chương 15: 15: Sát Thủ Hoa Hồng 2Chương 16: 16: Sát Thủ Hoa Hồng 3Chương 17: 17: Sát Thủ Hoa Hồng 4Chương 18: 18: Sát Thủ Hoa Hồng 5Chương 19-20Chương 21: 21: Cắt Xác Cho Lợn Ăn 2Chương 22: 22: Cắt Xác Cho Lợn Ăn 3Chương 23: 23: Cắt Xác Cho Lợn Ăn 4Chương 24-28Chương 29: 29: Tình Yêu Dưới Vực Thẳm KếtChương 30: 30: Trăm Dao Băm Xác 1Chương 31: 31: Trăm Dao Băm Xác 2Chương 32: 32: Trăm Dao Băm Xác 3Chương 33: 33: Trăm Dao Băm Xác 4Chương 34-37Chương 38: 38: Xác Chết Kì Lạ Trong Hang Động 4Chương 39: 39: Xác Chết Kì Lạ Trong Hang Động KếtChương 40: 40: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 1Chương 41: 41: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 2Chương 42: 42: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 3Chương 43: 43: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 4Chương 44: 44: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 5Chương 45: 45: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 6Chương 46: 46: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 7Chương 47: 47: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 8Chương 48: 48: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 9Chương 49: 49: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 10Chương 50: 50: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 11Chương 51: 51: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 12Chương 52: 52: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 13Chương 53: 53: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 14Chương 54: 54: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 15Chương 55: 55: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 16Chương 56: 56: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 17Chương 57: 57: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 18Chương 58: 58: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 19Chương 59: 59: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 20Chương 60: 60: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 21Chương 61: 61: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 22Chương 62: 62: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 23Chương 63: 63: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 24Chương 64: 64: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 25Chương 65: 65: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 26Chương 66: 66: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 27Chương 67: 67: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 28Chương 68: 68: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 29Chương 69: 69: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 30Chương 70: 70: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 31Chương 71: 71: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 32Chương 72: 72: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 33Chương 73: 73: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 34Chương 74: 74: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 35Chương 75: 75: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 36Chương 76: 76: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 37Chương 77: 77: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 38Chương 78: 78: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 39Chương 79: 79: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 40Chương 80: 80: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 41Chương 81: 81: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 42Chương 82: 82: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 43Chương 83: 83: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 44Chương 84: 84: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 45Chương 85: 85: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 46Chương 86: 86: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 47Chương 87: 87: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 48Chương 88: 88: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 49Chương 89: 89: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 50Chương 90: 90: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 51Chương 91: 91: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 52Chương 92: 92: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 53Chương 93: 93: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 54Chương 94: 94: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 55Chương 95: 95: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 56Chương 96: 96: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 57Chương 97: 97: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 58

Đang hiển thị 1 đến 89 của 89 kết quả