Hung Mãnh Lãnh Chúa

Hung Mãnh Lãnh Chúa

Trạng thái:

Đang ra

Độ dài:

524 Chương
1/5(10 đánh giá)

Chương mới nhất

Chương 411: thần thánh Violet đế quốc (kết cục)Chương 410: Tiếp tục nghiêngChương 409: Cây cân nghiêngChương 408: Vận khí tớiChương 407: Lấy một địch nhiềuChương 406: Giết giết giết

Giới thiệu truyện

Blog Truyện Hung Mãnh Lãnh Chúa được cập nhật nhanh và đầy đủ nhất tại BlogTruyen Blog Chia sẻ truyện chữ Online miễn phí. Bạn đọc đừng quên để lại bình luận và chia sẻ, ủng hộ BlogTruyen ra các chương mới nhất của truyện Hung Mãnh Lãnh Chúa.

Xem thêm: Truyện Hung Mãnh Lãnh Chúa


Danh sách chương truyện

Chương 01: Nghề nghiệp lựa chọnChương 02: Xạ thủ thêm thuẫn chiến (cầu cất giữ cầu đầu tư)Chương 03: Xạ thủ vô địch (cầu cất giữ cầu đầu tư)Chương 04: Thuộc tính (cầu cất giữ cầu đầu tư)Chương 05: Hi vọng (cầu cất giữ cầu đầu tư)Chương 06: Toán học tầm quan trọng (đã ký kết, cầu cất giữ cầu đầu tư)Chương 07: Thiên phú (cầu cất giữ cầu đầu tư)Chương 08: Lòng người (cầu cất giữ cầu đầu tư)Chương 09: Đêm thứ nhất (cầu cất giữ cầu đầu tư)Chương 10: Sau cuộc chiến (cầu cất giữ cầu đầu tư)Chương 11: Mở bảo rương (cầu cất giữ cầu đầu tư)Chương 12: Sách kỹ năng cùng truyền thừa thạch (cầu cất giữ)Chương 13: Thị trường (cầu cất giữ cầu đầu tư)Chương 14: Thôn trưởng Sacy (cầu cất giữ cầu đầu tư)Chương 15: Đêm thứ hai (cầu cất giữ cầu đầu tư)Chương 16: Xung kích C đánh giá (cầu cất giữ cầu đầu tư)Chương 17: Hâm mộ (cầu cất giữ cầu đầu tư)Chương 18: Hoàng kim! (cầu cất giữ cầu đầu tư)Chương 19: Tỷ đệ (cầu cất giữ cầu đầu tư)Chương 20: Thống ngự thiên phú (cầu cất giữ cầu đầu tư)Chương 21: Đêm thứ tư (cầu cất giữ cầu đầu tư)Chương 22: Pháp sư chi uy (cầu cất giữ cầu đầu tư)Chương 23: Bất động như núi (cầu cất giữ cầu đầu tư)Chương 24: Trọng trang kỵ sĩ (cầu cất giữ cầu đầu tư)Chương 25: Đêm thứ năm (cầu cất giữ cầu đầu tư)Chương 26: Thắng lợi! (cầu cất giữ cầu đầu tư)Chương 27: Phát triển pháp chức (cầu cất giữ cầu đầu tư)Chương 28: Kiếm lớn (cầu cất giữ cầu đầu tư)Chương 29: Efim (cầu cất giữ cầu đầu tư)Chương 30: Vu Yêu (cầu cất giữ cầu đầu tư)Chương 31: Hoàng kim nỏ (cầu cất giữ cầu đầu tư)Chương 32: Chém đầu chiến thuật (cầu cất giữ cầu đầu tư)Chương 33: Sớm cùng muộn (cầu cất giữ cầu đầu tư)Chương 34: Bắn vọt (cầu cất giữ cầu đầu tư)Chương 35: Thứ tám đêm (cầu cất giữ cầu đầu tư)Chương 36: Khó giết một giai vong linh (cầu cất giữ)Chương 37: Bị giáp công (cầu cất giữ cầu đầu tư)Chương 38: Song ☆☆☆(cầu cất giữ cầu đầu tư)Chương 39: Bảng xếp hạng (cầu cất giữ cầu đầu tư)Chương 40: 3600(cầu cất giữ cầu đầu tư)Chương 41: Phụ thuộc thôn trang Chương 42: Chiến lợi phẩm Chương 43: Một giai chiêu mộ quyển trục Chương 44: Lớn chiêu mộChương 45: Thống ngự phát nổ (cầu nguyệt phiếu cầu đầu tư)Chương 46: Pháp Sư tháp (cầu nguyệt phiếu cầu đầu tư)Chương 47: Bốn đạo phòng tuyến (cầu nguyệt phiếu cầu đầu tư)Chương 48: Tổ hợp kỹ năng (cầu nguyệt phiếu cầu đầu tư)Chương 49: Sáng tạo cùng hủy diệt (cầu nguyệt phiếu cầu đầu tư)Chương 50: Quản lý tài sản (cầu nguyệt phiếu cầu đầu tư)Chương 51: Kiến thiết (cầu nguyệt phiếu cầu đầu tư)Chương 52: Cải biến thế giới (cầu nguyệt phiếu cầu đầu tư)Chương 53: Quân đội biên chế (cầu nguyệt phiếu cầu đầu tư)Chương 54: Phòng giữ đội (cầu nguyệt phiếu cầu đầu tư)Chương 55: Ma năng súng (cầu nguyệt phiếu cầu đầu tư)Chương 56: Vu Yêu chi tư (cầu nguyệt phiếu cầu đầu tư)Chương 57: Đều sợ ngoài ý muốn (cầu nguyệt phiếu cầu đầu tư)Chương 58: Cái thứ hai bảo rương (cầu nguyệt phiếu cầu đầu tư)Chương 59: Thêm điểm (cầu nguyệt phiếu cầu đầu tư)Chương 60: Toàn lực chuẩn bị chiến đấu (cầu nguyệt phiếu cầu đầu tư)Chương 61: Chất lượng cùng số lượng (cầu nguyệt phiếu cầu đầu tư)Chương 62: Thứ 13 đêm (cầu nguyệt phiếu cầu đầu tư)Chương 63: Đại nghĩa (cầu nguyệt phiếu cầu đầu tư)Chương 64: Chiêu mộ một giai (cầu nguyệt phiếu cầu đầu tư)Chương 65: Dệt nghiệp (cầu nguyệt phiếu cầu đầu tư)Chương 66: Tình cảm (cầu nguyệt phiếu cầu đầu tư)Chương 67: Phổ biến linh giai pháp thuật tường giải (cầu nguyệt phiếu cầu đầu tư)Chương 68: Giáo dục (cầu nguyệt phiếu cầu đầu tư)Chương 69: Mượn đao giết người (cầu nguyệt phiếu cầu đầu tư)Chương 70: Thứ 15 đêm (cầu nguyệt phiếu cầu đầu tư)Chương 71: Băng hệ pháp sư chuyển chức quyển trục (cầu nguyệt phiếu cầu đầu tư)Chương 72: Thứ nhất thiếp (cầu nguyệt phiếu cầu đầu tư)Chương 73: Ảnh hưởng (cầu nguyệt phiếu cầu đầu tư)Chương 74: Thứ 16 đêm (cầu nguyệt phiếu cầu đầu tư)Chương 75: Phong lâm hỏa sơn (cầu nguyệt phiếu cầu đầu tư)Chương 76: Rèn Thể thuật (cầu nguyệt phiếu cầu đầu tư)Chương 77: Suy nghĩ nhiều (cầu nguyệt phiếu cầu đầu tư)Chương 78: Địch nhân (cầu nguyệt phiếu cầu đầu tư)Chương 79: Joseph lĩnh (cầu nguyệt phiếu cầu đầu tư)Chương 80: Ngoài ý muốn cùng ngoài ý muốn (cầu nguyệt phiếu cầu đầu tư)Chương 81: ☆☆☆ mục sư (cầu nguyệt phiếu cầu đầu tư)Chương 82: Randall (cầu nguyệt phiếu cầu đầu tư)Chương 83: Địch nhân phải chết (cầu nguyệt phiếu cầu đầu tư)Chương 84: Chạy tứ phía (cầu nguyệt phiếu cầu đầu tư)Chương 85: Tiên lễ hậu binh (cầu nguyệt phiếu cầu đầu tư)Chương 86: Luyện kim sư (cầu nguyệt phiếu cầu đầu tư)Chương 87: Cầu ôm đùi (cầu nguyệt phiếu cầu đầu tư)Chương 88: diễn đàn trong ngoài (cầu nguyệt phiếu cầu đầu tư)Chương 89: Tĩnh tâm phát triển (cầu nguyệt phiếu cầu đầu tư)Chương 90: Tấn thăng trước (cầu nguyệt phiếu cầu đầu tư)Chương 91: Chuẩn bị (cầu nguyệt phiếu cầu đầu tư)Chương 92: Đến cùng là ai (cầu nguyệt phiếu cầu đầu tư)Chương 93: Mũi tên như mưa xuống (cầu nguyệt phiếu cầu đầu tư)Chương 94: Nạp tiền người thắng lợi (cầu nguyệt phiếu cầu đầu tư)Chương 95: Tiền trợ cấp (cầu nguyệt phiếu cầu đầu tư)Chương 96: Phi thường hi hữu (cầu nguyệt phiếu cầu đầu tư)Chương 97: Trăm vạn điểm tích lũy (cầu nguyệt phiếu cầu đầu tư)Chương 98: Duy ổn (cầu nguyệt phiếu cầu đầu tư)Chương 99: Yigenazi (cầu nguyệt phiếu cầu đầu tư)Chương 100: Sức sản xuất (cầu nguyệt phiếu cầu đầu tư)

Đang hiển thị 1 đến 100 của 524 kết quả