Truyện Ta Có Thể Sửa Chữa Vạn Vật Sinh Sản Ngày Tháng! Full Ebook, audio

Ta Có Thể Sửa Chữa Vạn Vật Sinh Sản Ngày Tháng!

Doc truyen Ta Co The Sua Chua Van Vat Sinh San Ngay Thang lttp truyen chu ebook prc download full.
5/5(18 đánh giá)
Mời bạn đón đọc truyện chữ Ta Có Thể Sửa Chữa Vạn Vật Sinh Sản Ngày Tháng! của tác giả Khán Bản Thư Đích Nhân Đô Suất.

Giới thiệu truyện Ta Có Thể Sửa Chữa Vạn Vật Sinh Sản Ngày Tháng!

doc truyện hay

« mạng tiểu thuyết độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết: Huyền Huyễn: Ta có thể sửa chữa vạn vật sinh sản ngày tháng! »

Cố Dương xuyên việt đến Huyền Huyễn thế giới, thu được sửa chữa vạn vật sinh sản ngày tháng năng lực.

Có thể sửa chữa vạn vật sinh sản ngày tháng. Bất quá, chú ý bên dưới mấy điểm.

①. Sửa chữa trên thời gian giới hạn là theo túc chủ tu vi biến hóa mà biến hóa. Như, Luyện Thể Cảnh chỉ có thể sửa chữa tối đa mười năm, Tụ Khí Cảnh tối đa trăm năm, thuật toán, cứ thế mà suy ra.

②. Đồng nhất món vật phẩm chỉ có thể sửa chữa một lần, đột phá đại cảnh giới phía sau, có thể quét mới.

③. Còn lại công năng, mời kí chủ tự hành lục lọi. »

Kiếm ý, khó có thể lĩnh ngộ ? Đem cơ sở kiếm pháp thời gian tu luyện thay đổi vì 10 năm phía sau, dễ dàng lĩnh ngộ kiếm ý!

Thanh bảo kiếm này gần trăm năm trước từng là Vương Cảnh cường giả bội kiếm, đáng tiếc gãy phía sau, uy năng mất hết ? Trực tiếp đem thời gian thay đổi vì trăm năm trước đó, quang hoa nở rộ, khôi phục đỉnh cao!

Thiên cấp công pháp khó luyện ? Trực tiếp đem thời gian thay đổi vì ngàn năm sau đó, đăng phong tạo cực!

Nhặt được Thái Cổ dị chủng, trưởng thành chu kỳ quá dài ? Trực tiếp sửa chữa đến vạn năm phía sau, trực tiếp thành niên, uy phong lẫm lẫm!

Cảnh Giới: Luyện Thể, Tụ Khí, Ngưng Chân, Bão Nguyên....

P/s: Nếu giới thiệu như thế còn chưa đủ rõ, thì mn có thể hiểu năng lực của main có thể biến vạn vật tua nhanh thời gian hoặc đảo ngược thời gian. Luyện thể tua hoặc đảo tối đa 10 năm, Tụ Khí tối đa 100 năm...

Mỗi một vật, 1 cảnh giới chỉ được dùng năng lực một lần. ví dụ cơ sở kiếm đạo, ở luyện thể tua nhanh 10 năm, lên tụ khí được tua nhanh thêm 100 năm.TRUYỆN TÁC GIẢ ĐÃ RA 780K CHỮ, (NẾU TRUNG BÌNH 1 CHƯƠNG 2K CHỮ THÌ CŨNG ĐÃ ĐƯỢC GẦN 400 CHƯƠNG)

CẦU HOA TƯƠI, CẦU BUFF KẸO (づ ̄3 ̄)づ╭❤~

Xem thêm: Truyện Ta Có Thể Sửa Chữa Vạn Vật Sinh Sản Ngày Tháng!


Danh sách chương truyện Ta Có Thể Sửa Chữa Vạn Vật Sinh Sản Ngày Tháng!

Chương 01: Sửa chữa ngày tháng hệ thống! Sửa chữa tu vi! (canh một cầu hoa phiếu! )Chương 02: Sửa chữa võ kỹ, trực tiếp viên mãn! Kiếm ý hình thức ban đầu! (canh hai cầu hoa phiếu! )Chương 03: Một quyền miểu sát! Tụ Khí Thảo! (canh ba cầu hoa phiếu! )Chương 04: Bạch Dương tông ngoại môn đệ nhất, Đỗ Phong! (canh tư cầu hoa phiếu! )Chương 05: Kiếm ý hình thức ban đầu oai! Một kiếm miểu sát Đỗ Phong!Chương 06: Nội môn tuyển chọn (sáu chương cầu hoa phiếu! )Chương 07: Ba Đại Thiên Tài (bảy chương cầu hoa phiếu! )Chương 08: Cự nham quy, xui xẻo Cố Dương ? (tám càng cầu hoa phiếu! )Chương 09: Một quyền bạo đầu! Đám người chấn động! (cửu càng cầu hoa phiếu! )Chương 10: Một kiếm miểu sát Đinh Hiên! Trưởng lão khiếp sợ! (mười chương cầu hoa phiếu! )Chương 11: Dương danh! Lựa chọn sử dụng công pháp võ kỹ! (canh một cầu hoa phiếu! )Chương 12: Đột phá Tụ Khí Cảnh! Trăm năm sửa chữa! Thu hoạch lớn! (canh hai cầu hoa phiếu! )Chương 13: Nội tình tầm quan trọng! Nội môn đánh cuộc! (canh ba cầu hoa phiếu! )Chương 14: Tinh minh nội môn đệ tử! Nội môn thiên kiêu Đinh Hạo! (canh tư cầu hoa phiếu! )Chương 15: Quyền Ý hình thức ban đầu! Bại Đinh Hạo! (tăng thêm cầu hoa phiếu! )Chương 16: Nhận tông môn nhiệm vụ! (tăng thêm cầu hoa phiếu! )Chương 17: Danh tiếng chỗ tốt! (canh một cầu hoa phiếu! )Chương 18: Đánh lên Hắc Phong Sơn trại! (canh hai cầu hoa phiếu! )Chương 19: Tất cả đều là cẩu đạo người trong ? Một quyền oanh sát! (canh ba cầu hoa phiếu! )Chương 20: Trảm sát Đại Đương Gia! Thực nghiệm hệ thống năng lực! Kinh hãi! (canh tư cầu hoa phiếu! )Chương 21: Cấm kỵ! Không cách nào chữa trị tàn quyển!? (tăng thêm cầu hoa phiếu! )Chương 22: Lưu dương bí cảnh! (canh một cầu hoa phiếu! )Chương 23: Nội môn hai Đại Thiên Tài! (canh hai cầu hoa phiếu! )Chương 24: Bạch Dương tông người đến, đối chọi gay gắt (canh ba cầu hoa phiếu! )Chương 25: Không trọn vẹn Linh Kiếm (canh tư cầu hoa phiếu! )Chương 26: Hai thành kiếm ý, miểu sát! Đoán Cốt Hoa! (năm canh cầu hoa phiếu! )Chương 27: Một kiếm giết hai người! Vân Sơn chấn động! (canh một cầu hoa phiếu! )Chương 28: Sửa chữa trăm năm tu vi! (canh hai cầu hoa phiếu! )Chương 29: Tu vi tăng vọt! Một quyền oanh sát Vân Sơn! (canh ba cầu hoa phiếu! )Chương 30: Bí cảnh dị tượng! Linh tuyền Bảo Hoa! Lý Sơn đánh lén! (canh tư cầu hoa phiếu! )Chương 31: Ngạnh hám Lý Sơn! Sửa chữa trăm Niên Quyền ý! (năm canh cầu hoa phiếu! )Chương 32: Oanh sát Lý Sơn! Hai tông đệ tử tới đông đủ! (canh một cầu hoa phiếu! )Chương 33: Triệu Vũ cường đại (canh hai cầu hoa phiếu! )Chương 34: Ba thành kiếm ý! Bại Triệu Vũ! (canh ba cầu hoa phiếu! )Chương 35: Tụ Khí Cảnh thập trọng đỉnh phong! Trưởng lão khiếp sợ! (canh tư cầu hoa phiếu! )Chương 36: Cố Dương thành Chân Truyền Đệ Tử! Võ đạo nội tình bạo tăng! (năm canh cầu hoa phiếu! )Chương 37: Đột phá Ngưng Chân Cảnh! Hai mươi vạn cân cự lực! (canh một cầu hoa phiếu! )Chương 38: Ngàn năm sửa chữa! Triệu cân cự lực! Tám phần mười kiếm ý! (canh hai cầu hoa phiếu! )Chương 39: Tàng Bảo Đồ! Ngưng Chân Cảnh thập trọng đỉnh phong! Không cách nào khôi phục cỏ khô! (canh ba cầu hoa phiếu! )Chương 40: Chân truyền triệu tập, đệ nhất chân truyền Liễu Thiên Tương! (canh tư cầu hoa phiếu! )Chương 41: Tứ Đại Tông Môn chân truyền đại bỉ! Tưởng thưởng phong phú! (năm canh cầu hoa phiếu! )Chương 42: Bạch Dương tông đệ nhất chân truyền Vân Hải, giáo huấn Cố Dương ? (canh một cầu hoa phiếu! )Chương 43: Chân truyền đại bỉ bắt đầu (canh hai cầu hoa phiếu! )Chương 44: Cố Dương VS Bắc Tuyết Môn đệ thập chân truyền Trương Hoài Nho! (canh ba cầu hoa phiếu! )Chương 45: Một giao chi lực! Một quyền đánh bay, chấn động toàn trường! (canh tư cầu hoa phiếu! )Chương 46: Cố Dương VS Bạch Dương tông Lâm Thư Hòa, hai thành cước ý ? (năm canh cầu hoa phiếu! )Chương 47: Một chân đá phế Lâm Thư Hòa! (canh một cầu hoa phiếu! )Chương 48: Cầm tu vi tới so với ? Hắn xứng sao! (canh hai cầu hoa phiếu! )Chương 49: Một quyền bại Cổ Vân! Bạch Dương tông đại trưởng lão sát ý! (canh ba cầu hoa phiếu! )Chương 50: Cố Dương VS Phong Sương Môn chân truyền đệ nhất Tề Thiên Hà! (canh tư cầu hoa phiếu! )Chương 51_1: Liên bại hai đại đệ nhất chân truyền!Chương 51_2: Vân Hải vào Bão Nguyên Cảnh!Chương 51_3: Trận chung kết!Chương 52_1: Tứ thành Quyền Ý!Chương 52_2: Một quyền oai! Chấn động toàn trường!Chương 53_1: Phục Ma Kim Cương quyền!Chương 53_2: Một quyền oanh sát Vân Hải!Chương 54_1: Tưởng thưởng phong phú!Chương 54_2: Bạch Dương tông đại trưởng lão tập sát!Chương 55_1: Tứ thành kiếm ý! Một kiếm bêu đầu Bão Nguyên Cảnh tứ trọng lão giả!Chương 55_2: Hạo Nam châu đệ nhất nhân!Chương 56_1: Anh Tài Bảng thứ ba mươi! Chấn động Sở Quốc!Chương 56_2: Anh Tài tập hợp « canh hai ».Chương 57_1: Bão Nguyên đan! Ngộ Kiếm Thảo!Chương 57_2: Điên cuồng đấu giá!Chương 58_1: Ngoài thành chặn giết, đen ăn đen!Chương 58_2: Lão âm so!Chương 59_1: Tam đại Anh Tài Bảng thiên kiêu chết thảm!Chương 59_2: Cố Dương xuất thủ, lục thành Quyền Ý, kinh thiên địa!Chương 60_1: Bảy thành Quyền ÝChương 60_2: Rung chuyển trời đất!Chương 61_1: Bạch Dương tông chặn giết!Chương 61_2: Điên cuồng tàn sát! Huyết Vô Cương kinh sợ!Chương 62_1: Trảm thiên nhất thức Đoạn Thương Khung!Chương 62_2: Huyết Vô Cương, chết!Chương 63_1: Sửa chữa kiếm ý! Ngàn năm lĩnh ngộ!Chương 63_2: Tuyệt phẩm Trảm Thiên Kiếm ý!Chương 64_1: Cố Dương lần nữa danh chấn Sở Quốc!Chương 64_2: Anh Tài Bảng đệ nhất Bạch Thiên Hồng! Tử Nguyệt bí cảnh!Chương 65_1: Quyền Ma khiêu khích!Chương 65_2: Đến cùng ai mới là yêu thú!Chương 66_1: Hai triệu cân cự lực!Chương 66_2: Anh Tài Bảng đệ thất, ngươi, không xứng ta rút kiếm!Chương 67_1: Kích sát Trịnh Vũ Hòa!Chương 67_2: Hàn đàm bảo liên!Chương 68_1: Quyền Ma đến!Chương 68_2: Quyền cùng quyền ngạnh hám!Chương 69_1: Cố Dương cười rồiChương 69_2: so với ta mở auto ?Chương 70_1: Bạch Thiên Hồng thực lực kinh khủng!Chương 70_2: Tử Nguyệt thực tập tháp! Sinh Tử cảnh truyền thừa ?Chương 71_1: Cố Dương lên đỉnh thực tập tháp!Chương 71_2: Đúc vạn cổ Truyền Kỳ! Bạch Thiên Hồng chiến ý!Chương 72_1: Chê cười! Ngươi quản cái này gọi là Sinh Tử cảnh truyền thừa ?Chương 72_2: Chê cười! Ngươi quản cái này gọi là Sinh Tử cảnh truyền thừa ?Chương 73_1: Tiểu Viên Mãn kiếm ý!Chương 73_2: Sinh Tử cảnh tàn hồn chết!Chương 74_1: Chín thành kiếm ý giây Anh Tài Bảng đệ nhị!Chương 74_2: Bạch Thiên Hồng xuất thủ!Chương 75_1: Lấy ta làm mài Kiếm Thạch, ngươi xứng sao ?

Đang hiển thị 1 đến 100 của 490 kết quả

Review truyện Ta Có Thể Sửa Chữa Vạn Vật Sinh Sản Ngày Tháng!

Truyện Ta Có Thể Sửa Chữa Vạn Vật Sinh Sản Ngày Tháng! của tác giả Khán Bản Thư Đích Nhân Đô Suất thuộc thể loại Huyền huyễn cực kỳ lôi cuốn và hấp dẫn. oTruyenchu.com.vn sẽ cập nhật chi tiết nội dung review truyện Ta Có Thể Sửa Chữa Vạn Vật Sinh Sản Ngày Tháng! vào thời gian sớm nhất gửi tới các bạn.

Từ khoá: Đọc truyện Ta Có Thể Sửa Chữa Vạn Vật Sinh Sản Ngày Tháng! full, chương 1, chương cuối. Ta Có Thể Sửa Chữa Vạn Vật Sinh Sản Ngày Tháng! wattpad truyện full sstruyen truyencv medoctruyen, metruyenchu nội dung truyện Ta Có Thể Sửa Chữa Vạn Vật Sinh Sản Ngày Tháng! review, Ta Có Thể Sửa Chữa Vạn Vật Sinh Sản Ngày Tháng! Mangatool Wikidich Truyencuatui truyenfull webtruyen truyenyy , nghe audio Ta Có Thể Sửa Chữa Vạn Vật Sinh Sản Ngày Tháng!.