Khói Hoa Lãnh Cung

Khói Hoa Lãnh Cung

Trạng thái:

Đang ra

Độ dài:

120 Chương
3/5(21 đánh giá)

Chương mới nhất

Chương 120: C120: Tâm ma 4Chương 119: C119: Tâm ma 3Chương 118: C118: Tâm ma 2Chương 117: C117: Tâm ma 1Chương 116: C116: Ai phụ ai thương hải 6Chương 115: C115: Ai phụ ai thương hải 5

Giới thiệu truyện

Blog Truyện Khói Hoa Lãnh Cung được cập nhật nhanh và đầy đủ nhất tại BlogTruyen Blog Chia sẻ truyện chữ Online miễn phí. Bạn đọc đừng quên để lại bình luận và chia sẻ, ủng hộ BlogTruyen ra các chương mới nhất của truyện Khói Hoa Lãnh Cung.

Xem thêm: Truyện Khói Hoa Lãnh Cung


Danh sách chương truyện

Chương 1: 1: Tam Thốn Thiên Đường 1Chương 2: 2: Tam Thốn Thiên Đường 2Chương 3: 3: Tam Thốn Thiên Đường 3Chương 4: 4: Tam Thốn Thiên Đường 4Chương 5: 5: Đi Ăn Vụng Bị Bắt Quả TangChương 6: 6: Bệnh DịchChương 7: 7: Mộng CũChương 8: 8: Ra Trận 1Chương 9: 9: Ra Trận 2Chương 10: C10: Chương 1 Gặp Lại Mấy Ai Vui (1)Chương 11: C11: Chương 2 Gặp Lại Mấy Ai Vui (2)Chương 12: C12: Gặp Lại Mấy Ai Vui (3)Chương 13: C13: Gặp Lại Mất Ai Vui (4)Chương 14: C14: Kim Ốc Tàng Kiều (1)Chương 15: C15: Kim Ốc Tàng Kiều (2)Chương 16: C16: Kim Ốc Tàng Kiều (3)Chương 17: C17: Tim Sen Ngày Xưa (1)Chương 18: C18: Tim Sen Ngày Xưa (2)Chương 19: C19: Tim Sen Ngày Xưa (3)Chương 20: C20: Tim Sen Ngày Xưa (4)Chương 21: C21: Tim Sen Ngày Xưa (5)Chương 22: C22: Tim Sen Ngày Xưa (6)Chương 23: C23: Ân Tình Ngọt Nhạt (1)Chương 24: C24: Ân Tình Ngọt Nhạt (2)Chương 25: C25: Ân Tình Ngọt Nhạt (3)Chương 26: C26: Sủng Ái (1)Chương 27: C27: Sủng Ái (2)Chương 28: C28: Sủng Ái (3)Chương 29: C29: Sủng Ái (4)Chương 30: C30: Yêu Hận Triền Miên (1)Chương 31: C31: Yêu Hận Triền Miên (2)Chương 32: C32: Yêu Hận Triền Miên (3)Chương 33: C33: Yêu Hận Triền Miên (4)Chương 34: C34: Yêu Hận Triền Miên (5)Chương 35: C35: Yêu Hận Triền Miên (6)Chương 36: C36: Yêu Hận Triền Miên(7)Chương 37: C37: Tâm Tàn Ý Lạnh (1)Chương 38: C38: Tâm Tàn Ý Lạnh (2)Chương 39: C39: Tâm Tàn Ý Lạnh(3)Chương 40: C40: Tàn Tro (1)Chương 41: C41: Quyển 3 Chương 16 Tàn Tro (2)Chương 42: C42: Tháng Ngày Nồng Say (1)Chương 43: C43: Tháng Ngày Nồng Say (2)Chương 44: C44: Tháng Ngày Nồng Say (3)Chương 45: C45: Tháng Ngày Nồng Say (4)Chương 46: C46: Mộng Mị (1)Chương 47: C47: Mộng Mị (2)Chương 48: C48: Máu Nhuộm Đồng Tâm Kết (1)Chương 49: C49: Máu Nhuộm Đồng Tâm Kết (2)Chương 50: C50: Máu Nhuộm Đồng Tâm Kết (3)Chương 51: C51: Máu Nhuộm Đồng Tâm Kết (4)Chương 52: C52: Máu Nhuộm Đồng Tâm Kết (5)Chương 53: C53: Tin Vui (1)Chương 54: C54: Tin Vui (2)Chương 55: C55: Tin Vui (3)Chương 56: C56: Chưong 15 Tin Vui (4)Chương 57: C57: Uớc Định Ngày Xưa (2)Chương 58: C58: Uớc Định Ngày Xưa (3)Chương 59: C59: Uớc Định Ngày Xưa (4)Chương 60: C60: Uớc Định Ngày Xưa (5)Chương 61: C61: Uớc Định Ngày Xưa (6)Chương 62: C62: Định Ước Ngày Xưa (6)Chương 63: C63: Chương 22 Kính Du Mộng Dẫn Lối, Cạp Nong Gieo Mầm Ác? (1)Chương 64: C64: Kính Du Mộng Dẫn Lối, Cạp Nong Gieo Mầm Ác (2)Chương 65: C65: Kính Du Mộng Dẫn Lối, Cạp Nong Gieo Điều Ác (3)Chương 66: C66: Kính Du Mộng Dẫn Lối, Cạp Nong Gieo Điều Ác (4)Chương 67: C67: Con Tim Y Rơi Nơi Đâu?Chương 68: C68: Thái Tử Viêm U (1)Chương 69: C69: Thái Tử Viêm U (2)Chương 70: C70: Thái Tử Viêm U (3)Chương 71: C71: Thái Tử Viêm U (4)Chương 72: C72: Thái Tử Viêm U (5)Chương 73: C73: Thái Tử Viêm U (6)Chương 74: C74: Thái Tử Viêm U (7)Chương 75: C75: Thái Tử Viêm U (8)Chương 76: C76: Điềm Báo Chết Chóc (1)Chương 77: C77: Điềm Báo Chết Chóc (2)Chương 78: C78: Điềm Báo Chết Chóc (3)Chương 79: C79: Điềm Báo Chết Chóc (4)Chương 80: C80: Điềm Báo Chết Chóc (5)Chương 81: C81: Lồ|\|g Son (1)Chương 82: C82: Lồ|\|g Son (2)Chương 83: C83: Lồng Son (3)Chương 84: C84: Lồ|\|g Son (4)Chương 85: C85: Lồ|\|g Son (5)Chương 86: C86: Gương Trong Tim (1)Chương 87: C87: Gương Trong Tim (2)Chương 88: C88: Gương Trong Tim (3)Chương 89: C89: Gương Trong Tim (4)Chương 90: C90: Gương Trong Tim (5)Chương 91: C91: Gương Trong Tim (6)Chương 92: C92: Gương Trong Tim (7)Chương 93: C93: Người Vẫn Thế, Tình Vẫn Thế, Kiếp Này Kiếp Trước, Ai Phụ Ai 1Chương 94: C94: Người Vẫn Thế, Tình Vẫn Thế, Kiếp Này Kiếp Trước, Ai Phụ Ai 2Chương 95: C95: Người Vẫn Thế, Tình Vẫn Thế, Kiếp Này Kiếp Trước, Ai Phụ Ai 3Chương 96: C96: Người Vẫn Thế, Tình Vẫn Thế, Kiếp Này Kiếp Trước, Ai Phụ Ai 4Chương 97: C97: Người vẫn thế tình vẫn thế kiếp này kiếp trước ai phụ ai 5Chương 98: C98: Người vẫn thế tình vẫn thế kiếp này kiếp trước ai phụ ai 6Chương 99: C99: Người vẫn thế tình vẫn thế kiếp này kiếp trước ai phụ ai 7Chương 100: C100: Người vẫn thế tình vẫn thế kiếp này kiếp trước ai phụ ai 8

Đang hiển thị 1 đến 100 của 120 kết quả