Kiếm Tiên Là Bạn Trai Cũ Của Ta

Chương mới nhất

Chương 96: Vòng Bạn Bè Ở Tu Chân Giới Hàng Ngày 2Chương 95: Vòng Bạn Bè Ở Tu Chân Giới Hàng Ngày 1Chương 94: Nhiễm MặcChương 93: Tần Thư VănChương 92: Đại Kết Cục 2Chương 91: Đại Kết Cục 1

Giới thiệu truyện

Blog Truyện Kiếm Tiên Là Bạn Trai Cũ Của Ta được cập nhật nhanh và đầy đủ nhất tại BlogTruyen Blog Chia sẻ truyện chữ Online miễn phí. Bạn đọc đừng quên để lại bình luận và chia sẻ, ủng hộ BlogTruyen ra các chương mới nhất của truyện Kiếm Tiên Là Bạn Trai Cũ Của Ta.

Xem thêm: Truyện Kiếm Tiên Là Bạn Trai Cũ Của Ta


Danh sách chương truyện

Chương 1: trọng sinhChương 2: gặp nhau (1)Chương 3: gặp nhau (2)Chương 4: gặp nhau (3)Chương 5: bái sư (1)Chương 6: bái sư (2)Chương 7: bái sư (3)Chương 8: bái sư (4)Chương 9: bái sư (5)Chương 10: bái sư (6)Chương 11: bái sư (7)Chương 12: thiên kiếm tông (1)Chương 13: thiên kiếm tông (2)Chương 14: thiên kiếm tông (3)Chương 15: thiên kiếm tông (4)Chương 16: huyền thiên môn (1)Chương 17: huyền thiên môn (2)Chương 18: huyền thiên môn (3)Chương 19: huyền thiên môn (4)Chương 20: huyền thiên môn (5)Chương 21: huyền thiên môn (6)Chương 22: huyền thiên môn (7)Chương 23: huyền thiên môn (8)Chương 24: huyền thiên môn (9)Chương 25: huyền thiên môn (phần cuối)Chương 26: tới cửa (1)Chương 27: tới cửa (2)Chương 28: tới cửa (3)Chương 29: tới cửa (4)Chương 30: tới cửa (5)Chương 31: tới cửa (6)Chương 32: tới cửa (7)Chương 33: tới cửa (8)Chương 34: từ hôn (1)Chương 35: từ hôn (2)Chương 36: từ hôn (3)Chương 37: từ hôn (4)Chương 38: dung linh (1)Chương 39: dung linh (2)Chương 40: bồng lai (1)Chương 41: bồng lai (2)Chương 42: bồng lai (3)Chương 43: bồng lai (4)Chương 44: bồng lai (5)Chương 45: bồng lai (6)Chương 46: bồng lai (7)Chương 47: bồng lai (8)Chương 48: bồng lai (9)Chương 49: bồng lai (10)Chương 50: bồng lai (11)Chương 51: bồng lai (12)Chương 52: bồng lai (13)Chương 53: bồng lai (14)Chương 54: bồng lai (15)Chương 55: bồng lai (16)Chương 56: thanh diễm cung (1)Chương 57: thanh diễm cung (2)Chương 58: quay về tông môn (1)Chương 59: quay về tông môn (2)Chương 60: quay về tông môn (3)Chương 61Chương 62Chương 63Chương 64Chương 65Chương 66Chương 67Chương 68Chương 69Chương 70Chương 71Chương 72Chương 73Chương 74Chương 75Chương 76Chương 77Chương 78Chương 79Chương 80Chương 81Chương 82Chương 83Chương 84Chương 85Chương 86Chương 87Chương 88Chương 89Chương 90Chương 91: Đại Kết Cục 1Chương 92: Đại Kết Cục 2Chương 93: Tần Thư VănChương 94: Nhiễm MặcChương 95: Vòng Bạn Bè Ở Tu Chân Giới Hàng Ngày 1Chương 96: Vòng Bạn Bè Ở Tu Chân Giới Hàng Ngày 2

Đang hiển thị 1 đến 96 của 96 kết quả