Kinh Khủng Luân Hồi: Gấp Trăm Lần Ban Thưởng

Kinh Khủng Luân Hồi: Gấp Trăm Lần Ban Thưởng

Trạng thái:

Đang ra

Độ dài:

340 Chương
4/5(28 đánh giá)

Chương mới nhất

Chương 340:: Nhân tộc quy thuộc chủng tộc! ? Đi tới Tử Tiêu Cung!Chương 339:: Cổ quái Hồng Hoang sinh vật! Cơ giới tộc!Chương 338:: Phát hiện trọng đại! Hồng Quân giảng đạo! ?Chương 337:: Nham Thạch cự nhân! Dung thạch đại pháp!Chương 336:: Tìm tòi trở về! Phân tích pháp tắc!Chương 335:: Xa lạ chủng tộc! Sưu tập tình báo!

Giới thiệu truyện

Blog Truyện Kinh Khủng Luân Hồi: Gấp Trăm Lần Ban Thưởng được cập nhật nhanh và đầy đủ nhất tại BlogTruyen Blog Chia sẻ truyện chữ Online miễn phí. Bạn đọc đừng quên để lại bình luận và chia sẻ, ủng hộ BlogTruyen ra các chương mới nhất của truyện Kinh Khủng Luân Hồi: Gấp Trăm Lần Ban Thưởng.

Xem thêm: Truyện Kinh Khủng Luân Hồi: Gấp Trăm Lần Ban Thưởng


Danh sách chương truyện

Chương 1:: Kích hoạt hệ thống, gấp trăm lần ban thưởng! 【 sách mới cầu hoa tươi 】Chương 02:: Thứ nhất phó bản, Cửu thúc thế giới 【 sách mới cầu hoa tươi 】Chương 3:: Bái sư Cửu thúc, gấp trăm lần kích hoạt! 【 sách mới cầu hoa tươi 】Chương 04:: Thành tựu đạt thành, sắt thép thân thể! 【 sách mới cầu hoa tươi 】Chương 05:: Còn chưa bái sư, trước dạy công phu 【 sách mới cầu hoa tươi 】Chương 06:: Luyện thành ngứa tay, khiêu chiến Cửu thúc! 【 sách mới cầu hoa tươi 】Chương 7:: Công phu đại thành, dọa lùi Cửu thúc 【 sách mới cầu hoa tươi 】Chương 08:: Nhâm lão thái gia, dời mộ phần dời quan tài 【 sách mới cầu hoa tươi 】Chương 09:: Bảo an đội trưởng? Ngươi gây nhầm người! 【 sách mới cầu hoa tươi 】Chương 10:: Chuồn chuồn lướt nước, sao có thể không có nước? 【 sách mới cầu hoa tươi 】Chương 11:: Chính thức bái sư, học tập đạo pháp 【 sách mới cầu hoa tươi 】Chương 12:: Truyền thụ, hai phù một nhãn nhất tuyệt kỹ 【 lặp lại thượng truyền đã sửa chữa 】Chương 13:: Phù triện nhập môn, tu tập thiên nhãn Chưởng Tâm Lôi 【 sách mới cầu hoa tươi 】Chương 14:: Nắm giữ kỹ năng, Nhâm lão thái gia thi biến 【 sách mới cầu hoa tươi 】Chương 15:: Thực lực tăng nhiều, một mình kế hoạch 【 sách mới cầu hoa tươi 】Chương 16:: Theo dõi Thu Sinh, nghênh chiến Tiểu Ngọc 【 sách mới cầu hoa tươi 】Chương 17: Ẩu đả Thu Sinh, xua đuổi Tiểu Ngọc 【 sách mới cầu hoa tươi 】Chương 18:: Nhâm lão thái gia phá quan tài! 【 sách mới cầu hoa tươi 】Chương 19:: Ngừng thở, Lâm Xuyên đến 【 sách mới cầu hoa tươi 】Chương 20:: Hai trăm trấn thi phù, khoáng cổ thước kim! 【 sách mới cầu hoa tươi 】Chương 21:: Diệt sát cương thi, hoàn mỹ đánh giá! 【 sách mới cầu hoa tươi 】Chương 22:: Gấp trăm lần ban thưởng, rời khỏi phó bản 【 sách mới cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu 】Chương 23:: Kiếm diệt gõ cửa quỷ 【 sách mới cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu 】Chương 24:: Cửu Tiêu Lôi Đình phù nhập môn 【 sách mới cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu 】Chương 25:: Lôi phù nhập môn, giang hồ phiến tử? 【 sách mới cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu 】Chương 26:: Nhà có ma biệt thự, lệ quỷ tập kích người 【 sách mới cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu 】Chương 27:: Cửu Tiêu Lôi Đình phù ra, lệ quỷ tiêu tận! 【 sách mới cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu 】Chương 28:: Ẩn sĩ cao nhân, suốt đêm vẽ bùa 【 sách mới cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu 】Chương 29:: Cửu Tiêu Lôi Đình phù tiểu thành, thế giới hòa bình? 【 sách mới cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu 】Chương 30:: Cho ra hết thảy, có thể đổi thần phù 【 sách mới cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu 】Chương 31:: Mới phó bản, thiến nữ thế giới 【 sách mới cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu 】Chương 32:: Cầu được kiếm chiêu, Hạ Hầu kiếm pháp nhập môn! 【 sách mới cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu 】Chương 33:: Hạ Hầu kiếm pháp, liên sát hai người! 【 sách mới cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu 】Chương 34:: Kiếm pháp đại thành, giết ác nhân lĩnh thưởng! 【 sách mới cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu 】Chương 35:: Chuẩn bị đầy đủ, xuất phát Lan Nhược Tự! 【 sách mới cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu 】Chương 36:: Đến Lan Nhược Tự, nữ quỷ xuất động 【 sách mới cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu 】Chương 37:: Tru diệt nữ quỷ, hướng Yến Xích Hà cầu pháp! 【 sách mới cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu 】Chương 38:: Đạo đức bắt cóc, lấy bảo đổi pháp 【 sách mới cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu 】Chương 39:: Thí nghiệm lôi phù, oanh sát ngũ quỷ! 【 sách mới cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu 】Chương 40:: Nguyên lai bọn hắn sợ hãi, là ngươi? 【 sách mới cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu 】Chương 41:: Tu tập ngự kiếm, dạy ngươi ba kiếm! 【 sách mới cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu 】Chương 42:: Kiếm quy vô cực, Vạn Kiếm Quy Tông! 【 sách mới cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu 】Chương 43:: Câu cá? Vậy liền để cá nuốt giết các ngươi! 【 sách mới cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu 】Chương 44:: Kiếm thuẫn thành hình, bắn ngược hết thảy! 【 sách mới cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu 】Chương 45:: Song song nắm giữ, tương lai Kiếm Thần? 【 sách mới cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu 】Chương 46:: Nghĩa địa nhậu nhẹt, Nhiếp Tiểu Thiến xuất hiện 【 sách mới cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu 】Chương 47:: Dẫn xuất Mỗ Mỗ, đổi công làm thủ! 【 sách mới cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu 】Chương 48:: Trở về giả chết , chờ Mỗ Mỗ chủ động chịu chết! 【 sách mới cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu 】Chương 49:: Đêm trăng tròn, quần ma loạn vũ! 【 sách mới cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu 】Chương 50:: Tức là người của ta, Thần Ma không thể động! 【 sách mới cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu 】Chương 51:: Sáu trăm thần phù, trăm vạn điểm 【 sách mới cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu 】Chương 52:: Phong thủy luân chuyển, vây giết Mỗ Mỗ! 【 sách mới cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu 】Chương 53:: Ngàn vạn điểm, hoàn mỹ thông quan 【 sách mới cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu 】Chương 54:: Độc Cô Cửu Kiếm, Thất Tinh Long Uyên 【 sách mới cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu 】Chương 55:: Thử kiếm trảm thạch, trăm năm hổ yêu? 【 sách mới cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu 】Chương 56:: Kiếm Tiên hiện thế, trảm diệt hổ yêu! 【 sách mới cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu 】Chương 57:: Hắn không vì Kiếm Tiên, người nào dám xưng Kiếm Tiên? 【 sách mới cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu 】Chương 58:: Chân ngôn chú nhập môn, xin giúp đỡ ngoại viện 【 sách mới cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu 】Chương 59:: Kiếm pháp xung đột, loại bỏ Hạ Hầu kiếm pháp! 【 sách mới cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu 】Chương 60:: Độc Cô Cửu Kiếm nhập môn, toàn an cục tới cửa! 【 sách mới cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu 】Chương 61:: Tử vong băng ghi hình? Sadako? 【 sách mới cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu 】Chương 62:: Ba phù diệt quỷ, diệt quỷ thành tựu! 【 sách mới cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu 】Chương 63:: Hai vị chí cao khu quỷ đại sư, mới phó bản mở ra 【 mười chương bộc phát cầu toàn đặt trước! ! 】Chương 64:: Nghênh chiến Pháp Hải, Đại Uy Thiên Long! 【 mười chương bộc phát cầu toàn đặt trước! 】Chương 65:: Đánh bại Pháp Hải, thả đi nhện tinh 【 mười chương bộc phát cầu toàn đặt trước 】Chương 66:: Qua vạn điểm, trảm diệt chuột yêu 【 mười chương bộc phát cầu toàn đặt trước! 】Chương 67:: Bỏ xuống đồ đao? Đều trảm diệt! 【 mười chương bộc phát cầu toàn đặt trước 】Chương 68:: Cải biến Bạch Tố Trinh vận mệnh, bạo kích năm vạn điểm! 【 mười chương bộc phát cầu toàn đặt trước 】Chương 69:: Tiểu Thanh dẫn đường, truy sát hồ yêu 【 mười chương bộc phát toàn đặt trước 】Chương 70:: Trảm diệt hồ yêu, Thang Châu Lý phủ Lý Quốc Cữu 【 mười chương bộc phát cầu toàn đặt trước 】Chương 71:: Cẩu yêu ăn thịt người, lão cẩu rơi lệ (một)Chương 72:: Cúng bái tiên nhân, điểm hóa linh trí (hai)Chương 73:: Khôi phục trong sạch, Tiểu Thanh ý nghĩ (ba)Chương 74:: Tu tập mới đạo thuật, điểm hóa linh trí chi pháp (bốn)Chương 75:: Đến Thang Châu, đồ yêu giết người! (một)Chương 76:: Đạp tiến một bước, giết không tha! (hai)Chương 77:: Chém hết năm yêu, kiếm chỉ Lý Quốc Cữu! (ba)Chương 78:: Bách yêu tề xuất, vây giết Lâm Xuyên! (một)Chương 79:: Ngươi tội chi trọng, ngã phật khó khăn! (hai)Chương 80:: Đánh cứu Tiểu Thanh, tám vạn điểm! (ba)Chương 81:: Phó bản thông quan, ban thưởng phi phàm (một)Chương 82:: Thâu thiên hoán nhật, thay hình đổi dạng (hai)Chương 83:: Phó bản khai thác, Cửu thúc thế giới! (ba)Chương 84:: Cửu Tiêu Lôi Đình phù, viên mãn chi cảnh! (một)Chương 85:: Ngự kiếm trảm chuối tây, chấn kinh Cửu thúc (hai)Chương 86:: Thí nghiệm lôi phù, diệt sát Ba Tiêu Tinh bản thể (ba)Chương 87:: Truyền thuyết cố sự, cũng không dám như thế biên! (một)Chương 88:: Áo bào xám đạo nhân, phục kích Cửu thúc (hai)Chương 89:: Giết không được Cửu thúc, đi giết Lâm Xuyên! (ba)Chương 90:: Thật có lỗi, ta so Cửu thúc mạnh rất nhiều! (bốn)Chương 91:: Trở về chủ thế giới, thiên sư giới giao lưu hội (một)Chương 92:: Có linh trí chi vật, điểm hóa linh trí chi pháp! (hai)Chương 93:: Dược long cư xá, phù thần thủ bút? (một)Chương 94:: Sân trường nguyền rủa, quỷ điện báo? (hai)Chương 95:: Phù thần kiếm tiên, nguyên lai là ta? (một)Chương 96:: Phá một phương này quỷ! (hai)Chương 97:: Ba trăm Lôi Long, diệt thế chi uy! (ba)Chương 98:: Kiếm Tiên không ra, phù thần vi tôn! (một)Chương 99:: Mới phó bản, thiến nữ hai thế giới! (hai)Chương 100:: Đi qua chỗ, thi thể khắp nơi trên đất! (một)

Đang hiển thị 1 đến 100 của 340 kết quả