Nhật Ký Quan Sát Võ Tướng

Chương mới nhất

Quyển 7 Chương 75: Phiên ngoại 3: Nhật ký quan sát trứng nởQuyển 7 Chương 74: Phiên ngoại 2: Cảnh đẹpQuyển 7 Chương 73: Phiên ngoại 1: Ngày đẹp trờiQuyển 7 Chương 72: Hồi 72: Thanh sơn y cựu tại, thành bại chuyển đầu khôngQuyển 5 Chương 71: Hồi 71: Vạn lý hà sơn, anh hùng hoàng thổ…Quyển 5 Chương 70: Thịnh thế thái bình đế vị dịch chủ…

Giới thiệu truyện

Blog Truyện Nhật Ký Quan Sát Võ Tướng được cập nhật nhanh và đầy đủ nhất tại BlogTruyen Blog Chia sẻ truyện chữ Online miễn phí. Bạn đọc đừng quên để lại bình luận và chia sẻ, ủng hộ BlogTruyen ra các chương mới nhất của truyện Nhật Ký Quan Sát Võ Tướng.

Xem thêm: Truyện Nhật Ký Quan Sát Võ Tướng


Danh sách chương truyện

Quyển 1 Chương 1: Giới thiệu nhân vậtQuyển 1 Chương 1-2: Mã trung xích thốQuyển 1 Chương 1-3: Tiết tửQuyển 1 Chương 2: Cự Lộc nguyên Ôn hầu thành bại khuyển…Quyển 1 Chương 3: Tịnh Châu doanh Kỳ Lân nhậm thân binh…Quyển 1 Chương 4: Lã Phụng Tiên đơn kỵ nạch chúng hầu…Quyển 1 Chương 5: Lưu hoàng thúc tam anh ẩu tráng sĩQuyển 1 Chương 6: Hán Trường An Đổng Trác bắt Hiến đế…Quyển 1 Chương 7: Tư Đồ Phủ Lã Bố hí Điêu ThiềnQuyển 1 Chương 8: Tam chưởng lập ước xảo sử Tào Tháo…Quyển 1 Chương 9: Nhất chi ti cẩm uyển hiệp Hiến đế…Quyển 1 Chương 10: Lạc thác Trần Cung tẩu đầu Hầu phủ…Quyển 1 Chương 11: Vũ mị Điêu Thiền kế thiết diên tịch…Quyển 1 Chương 12: Phá phủ trầm chu man thưởng giai nhân…Quyển 1 Chương 13: Túy lý thiêu đăng nộ sấm Hoàng cung…Quyển 1 Chương 14: Phượng hà phi động phòng hoa chúc dạ…Quyển 1 Chương 15: Bàn long tỷ tướng bảng đề danh thì…Quyển 1 Chương 16: Viên Bản Sơ binh áp Trường An cảnh…Quyển 1 Chương 17: Quách Phụng Hiếu phản gián Tịnh Lương doanh…Quyển 2 Chương 18: Kinh phàm khoái hàng - quần hùng cát cư viễn tẩu giang đông…Quyển 2 Chương 19: Phong yên tứ khởi tổng giác tương phùngQuyển 2 Chương 20: Thú Nhị Kiều kết liên khâm chi hảo…Quyển 2 Chương 21: Nghĩ mật tín khuất bất chiến chi binh…Quyển 2 Chương 22: Viên Môn thiết yến Ôn Hầu thần xạ…Quyển 2 Chương 23: Giang Đông tống khách Bá Trọng địch âm…Quyển 2 Chương 24: Trường cung thu thủy giang thiên nhất sắc…Quyển 2 Chương 25: Lượng kiếm hồng chúc châu thải lưu quang…Quyển 2 Chương 26: Ngân khôi Triệu Vân dũng phá Từ Châu…Quyển 2 Chương 27: Kim giáp Lã Bố viễn tẩu Tây Lương…Quyển 3 Chương 28: Lũng Tây thành tiền thiên khẩn lương đoảnQuyển 3 Chương 29: Quân sư viện ngoại vạn quyển thư trườngQuyển 3 Chương 30: Hắc điêu cừu Võ Thần săn hoang mạc…Quyển 3 Chương 31: Ngao mao tuyết Hung Nô tập Vũ UyQuyển 3 Chương 32: Trịch thiên kim Ngân thành hội mật thámQuyển 3 Chương 33: Tặng minh châu tửu tứ chiêu danh tướngQuyển 3 Chương 34: Toái Tiêu Vĩ lang nha hoán khổ rượuQuyển 3 Chương 35: Tán trân bảo dạ chiếu đào Lũng TâyQuyển 3 Chương 36: Ai giáp bản Tả Từ tao hoành họaQuyển 3 Chương 37: Khuyến độc ẩm Điêu Thiền dạ xuất bônQuyển 3 Chương 38: Văn Cơ lâm trận trí địch vạn quânQuyển 3 Chương 39: Trương Liêu cứu chủ đạp tuyết thiên lýQuyển 3 Chương 40: Ôn Hầu truy vị trần phong cựu sựQuyển 3 Chương 41: Mạnh Khởi phong kim lễ quỹ Kỳ LânQuyển 3 Chương 42-1: Hiệu Chu Công Chiến thần vô ảnh cướcQuyển 3 Chương 42-2: ThiếuQuyển 3 Chương 43-1: Hồng Môn ẩm quân sư chiến quần nhoQuyển 3 Chương 43-2: ThiếuQuyển 3 Chương 43-3: Phiên ngoại: quân sư được huấn luyện kiểu gì?Quyển 4 Chương 44: Hoàng Hà ngạn bạn tống biệt Bá PhùQuyển 4 Chương 45: Trường An thành tiền kế hãm Bản SơQuyển 4 Chương 46: Gió Thu liệt Công Cẩn tẩu Đan Dương…Quyển 4 Chương 47: Sa yên khởi Phụng Hiếu ngộ thần y…Quyển 4 Chương 48: Linh phiêu vạn lý Tôn Sách quy thiên…Quyển 4 Chương 49: Kiếm thí thiên hạ Triệu Vân cứu chủ…Quyển 4 Chương 50: Đại Nhĩ nhi Hạ Khẩu xuất A Đấu…Quyển 4 Chương 51: Tiểu kết ba Kiến Nghiệp định quân xu…Quyển 4 Chương 52: Phong vân khởi dũng mưu thần đấu tríQuyển 4 Chương 53: Long hổ tế hội võ tướng tranh hùng…Quyển 4 Chương 54: Hắc Kỳ Lân thiệp giang tham Tào binh…Quyển 4 Chương 55: Đồng tiên sinh súy nhị điếu yêu nghiệt…Quyển 4 Chương 56: Gia Cát Lượng tinh hỏa nhiễu thiên phàm…Quyển 4 Chương 57: Chu Công Cẩn minh cầm thiêu Xích Bích…Quyển 4 Chương 58: Tiểu Bá Vương hiện thân cứu Chu DuQuyển 4 Chương 58-2: Tiểu Bá Vương hiện thân cứu Chu Du 2Quyển 4 Chương 59: Mỹ Nhiêm Công(*)phản thủy thích Tào Tháo…Quyển 4 Chương 60: Tam anh tái chiến bại tử Giang Lăng…Quyển 4 Chương 61: Song long tranh phong đối quyết Hán Thủy…Quyển 5 Chương 62: Vị Ương cung Chân Cơ thuyết liên ý…Quyển 5 Chương 63: Thượng Lâm uyển Lã Bố du đăng tiết…Quyển 5 Chương 64: Nhân duyên thạch tiền tình định giai lão…Quyển 5 Chương 65: Đồng Tước điện trung bút thư ngự chỉ…Quyển 5 Chương 66: Yết Hán Trung Trương Lỗ binh tương trợ…Quyển 5 Chương 67: Tập Cự Lộc Tôn Sách phá không thành…Quyển 5 Chương 68: Tuân Văn Nhược trận nạch Tây Lương QuânQuyển 5 Chương 69: Lăng Công Tích thủy độ Trường An tín…Quyển 5 Chương 70: Thịnh thế thái bình đế vị dịch chủ…Quyển 5 Chương 71: Hồi 71: Vạn lý hà sơn, anh hùng hoàng thổ…Quyển 7 Chương 72: Hồi 72: Thanh sơn y cựu tại, thành bại chuyển đầu khôngQuyển 7 Chương 73: Phiên ngoại 1: Ngày đẹp trờiQuyển 7 Chương 74: Phiên ngoại 2: Cảnh đẹpQuyển 7 Chương 75: Phiên ngoại 3: Nhật ký quan sát trứng nở

Đang hiển thị 1 đến 81 của 81 kết quả