Ta Ngự Thú Có Thể Vô Hạn Phục Chế

Chương mới nhất

Chương 08: Săn giết Thanh Bì Thụ Nhân! (cầu truy đọc! )Chương 7: Tam phẩm ngự thú, Thanh Bì Thụ Nhân! (cầu truy đọc! )Chương 06: Ma Quỷ Đằng phục chế 10 con!Chương 05: Gặp được ăn cướp?Chương 04: Thu hoạch đồ ăn!Chương 3: Khế ước Nhị phẩm Linh thú, Ma Quỷ Đằng!

Giới thiệu truyện

Blog Truyện Ta Ngự Thú Có Thể Vô Hạn Phục Chế được cập nhật nhanh và đầy đủ nhất tại BlogTruyen Blog Chia sẻ truyện chữ Online miễn phí. Bạn đọc đừng quên để lại bình luận và chia sẻ, ủng hộ BlogTruyen ra các chương mới nhất của truyện Ta Ngự Thú Có Thể Vô Hạn Phục Chế.

Xem thêm: Truyện Ta Ngự Thú Có Thể Vô Hạn Phục Chế


Danh sách chương truyện

Chương 01: Thế giới dị biến, vô tận ngự thú!Chương 02: Vô hình nguy cơ!Chương 3: Khế ước Nhị phẩm Linh thú, Ma Quỷ Đằng!Chương 04: Thu hoạch đồ ăn!Chương 05: Gặp được ăn cướp?Chương 06: Ma Quỷ Đằng phục chế 10 con!Chương 7: Tam phẩm ngự thú, Thanh Bì Thụ Nhân! (cầu truy đọc! )Chương 08: Săn giết Thanh Bì Thụ Nhân! (cầu truy đọc! )

Đang hiển thị 1 đến 8 của 8 kết quả