Thiên Châu Biến

Thiên Châu Biến

Trạng thái:

Đang ra

Thể loại:

Tiên hiệp

Độ dài:

886 Chương
4/5(3 đánh giá)

Chương mới nhất

Chương 308: Ta gọi Đường Tam (Đại Kết Cục)Chương 307: Thánh Anh (hạ)Chương 307: Thánh Anh (trung)Chương 307: Thánh Anh (thượng)Chương 306: U Minh không gian (hạ)Chương 306: U Minh không gian (trung)

Giới thiệu truyện

Blog Truyện Thiên Châu Biến được cập nhật nhanh và đầy đủ nhất tại BlogTruyen Blog Chia sẻ truyện chữ Online miễn phí. Bạn đọc đừng quên để lại bình luận và chia sẻ, ủng hộ BlogTruyen ra các chương mới nhất của truyện Thiên Châu Biến.

Xem thêm: Truyện Thiên Châu Biến


Danh sách chương truyện

Chương 1: Đại tỷ, thật sự là hiểu lầm! (1)- Quyển 1:Thiên Châu giác tỉnh.Chương 1: Đại tỷ, thật sự là hiểu lầm!(2)Chương 1: Đại tỷ, thật sự là hiểu lầm!(3)Chương 1: Đại tỷ, thật sự là hiểu lầm! (4)Chương 2: Hắc châu quỷ dị (1)Chương 2: Hắc châu quỷ dị (2)Chương 2: Hắc châu quỷ dị (3)Chương 2: Hắc châu quỷ dị (4)Chương 3: Cơ ngực doanh trưởng thật không tồi! (1)Chương 3: Cơ ngực doanh trưởng thật không tồi! (2)Chương 3: Cơ ngực doanh trưởng thật không tồi! (3)Chương 3: Cơ ngực doanh trưởng thật không tồi! (4)Chương 4: Thiên Châu Sư huyền bí!(1)Chương 4: Thiên Châu Sư huyền bí!(2)Chương 4: Thiên Châu Sư huyền bí!(3)Chương 4: Thiên Châu Sư huyền bí!(4)Chương 5: Bất tử thần công. Thiên châu giác tỉnh (1)Chương 5: Bất tử thần công. Thiên châu giác tỉnh (2)Chương 5: Bất tử thần công. Thiên châu giác tỉnh (3+4)Chương 6: Bích Tỉ vi tế. Biến Thạch Miêu Nhãn (1)Chương 6: Bích Tỉ vi tế. Biến Thạch Miêu Nhãn (2)Chương 6: Bích Tỉ vi tế. Biến Thạch Miêu Nhãn (3)Chương 6: Bích Tỉ vi tế. Biến Thạch Miêu Nhãn (4)Chương 7: Ước pháp tam chương (1)Chương 7: Ước pháp tam chương (2)Chương 7: Ước pháp tam chương (3)Chương 8: Bất Tử Thần Công ảo diệu (1)Chương 8: Bất Tử Thần Công ảo diệu (2)Chương 8: Bất Tử Thần Công ảo diệu (3)Chương 8: Bất Tử Thần Công ảo diệu (4)Chương 9: Tử Thần Cung (1)Chương 9: Tử Thần Cung (2)Chương 9: Tử Thần Cung (3)Chương 9: Tử Thần Cung (4)Chương 10: Thể Châu ngưng hình, Ý Châu thác ấn (1)Chương 10: Thể Châu ngưng hình, Ý Châu thác ấn (2)Chương 10: Thể Châu ngưng hình, Ý Châu thác ấn (3)Chương 10: Thể Châu ngưng hình, Ý Châu thác ấn (4)Chương 11: Phỉ Lệ đế quốc Phi Đà thành (1)Chương 11: Phỉ Lệ đế quốc Phi Đà thành (2)Chương 11: Phỉ Lệ đế quốc Phi Đà thành (3)Chương 11: Phỉ Lệ đế quốc Phi Đà thành (4)Chương 12: Thể Châu ngưng hình bá vương cung (1)Chương 12: Thể Châu ngưng hình Bá Vương Cung (2)Chương 12: Thể Châu ngưng hình Bá Vương Cung (3)Chương 12: Thể Châu ngưng hình Bá Vương Cung (4)Chương 13: Lấy đạo của người, trả lại cho người (1)Chương 13: Lấy đạo của người, trả lại cho người (2)Chương 13: Lấy đạo của người, trả lại cho người (3)Chương 13: Lấy đạo của người, trả lại cho người (4)Chương 14: Thể Châu ngưng hình trang phục (1)Chương 14: Thể Châu ngưng hình trang phục (2)Chương 14: Thể Châu ngưng hình trang phục (3)Chương 14: Thể Châu ngưng hình trang phục (4)Chương 14: Thể Châu ngưng hình trang phục (5)Chương 15: Tông Cấp Thiên Thú Ý Châu thác ấn (1)Chương 15: Tông Cấp Thiên Thú Ý Châu thác ấn (2)Chương 15: Tông Cấp Thiên Thú Ý Châu thác ấn (3)Chương 15: Tông Cấp Thiên Thú Ý Châu thác ấn (4)Chương 16: Tân binh thi đấu (1)Chương 16: Tân binh thi đấu (2)Chương 16: Tân binh thi đấu (3)Chương 16: Tân binh thi đấu (4)Chương 17: Hắc ám tiếp xúc (1)Chương 17: Hắc ám tiếp xúc (2)Chương 17: Hắc ám tiếp xúc (3)Chương 17: Hắc ám tiếp xúc (4)Chương 18: Thân thể tiến hóa, siêu cấp đùi phải (1)Chương 18: Thân thể tiến hóa, siêu cấp đùi phải (2)Chương 18: Thân thể tiến hóa, siêu cấp đùi phải (3)Chương 18: Thân thể tiến hóa, siêu cấp đùi phải (4)Chương 19: Tà Ma đùi phải (1)Chương 19: Tà Ma đùi phải (2)Chương 19: Tà Ma đùi phải (3)Chương 19: Tà Ma đùi phải (4)Chương 20: 1 tiễn định càn khôn (1)Chương 20: 1 tiễn định càn khôn (2)Chương 20: 1 tiễn định càn khôn (3)Chương 20: 1 tiễn định càn khôn (4)Chương 21: Trộm tâm, cướp trại (1)Chương 21: Trộm tâm, cướp trại (2)Chương 21: Trộm tâm, cướp trại (3)Chương 21: Trộm tâm, cướp trại (4)Chương 22: Đồng sinh cộng tử (1)- Quyển 4: Tà Ma BiếnChương 22: Đồng sinh cộng tử (2)Chương 22: Đồng sinh cộng tử (3)Chương 22: Đồng sinh cộng tử (4)Chương 23: Tà Ma Biến (1)Chương 23: Tà Ma Biến (2)Chương 23: Tà Ma Biến (3)Chương 23: Tà Ma Biến (4)Chương 23: Tà Ma Biến (5)Chương 24: Màu trắng Tiểu Lão Hổ (1)Chương 24: Màu trắng Tiểu Lão Hổ (2)Chương 24: Màu trắng Tiểu Lão Hổ (3)Chương 24: Màu trắng Tiểu Lão Hổ (4)Chương 25: Chu Đại Nguyên Soái đến (thượng)Chương 25: Chu Đại Nguyên Soái đến (trung)Chương 25: Chu Đại Nguyên Soái đến (hạ)Chương 26: Thả ra ngươi ta liền không có vợ! (thượng)

Đang hiển thị 1 đến 100 của 886 kết quả