Toàn Dân: Tổn Thọ! Pháp Gia Ta Làm Sao Chỉ Biết Cấm Chú

Chương mới nhất

Chương 598: Tứ phương tranh đoạt « 2, cầu đánh thưởng ».Chương 597: Quan hệ hỗn loạn!Chương 596: Cửu Thải thần quang!Chương 595: Lại là một cái khủng bố chủng tộc « 1, cầu đánh thưởng ».Chương 594: Cửu Thải thần quang!Chương 593: Thiên Thần Tộc người đến!

Giới thiệu truyện

Blog Truyện Toàn Dân: Tổn Thọ! Pháp Gia Ta Làm Sao Chỉ Biết Cấm Chú được cập nhật nhanh và đầy đủ nhất tại BlogTruyen Blog Chia sẻ truyện chữ Online miễn phí. Bạn đọc đừng quên để lại bình luận và chia sẻ, ủng hộ BlogTruyen ra các chương mới nhất của truyện Toàn Dân: Tổn Thọ! Pháp Gia Ta Làm Sao Chỉ Biết Cấm Chú.

Xem thêm: Truyện Toàn Dân: Tổn Thọ! Pháp Gia Ta Làm Sao Chỉ Biết Cấm Chú


Danh sách chương truyện

Chương 1 toàn cầu chuyển chức! Cấm Chú pháp sư! « 1, cầu số liệu »Chương 2 hỏa hệ Cấm Chú —— Thiên Diễm Tang Lễ! « 2, cầu số liệu »Chương 3 Cấm Chú dùng để giết lợn ? Toàn thành hoảng sợ! « 3, cầu số liệu »Chương 4 mới vừa chuyển chức, liền muốn chuẩn bị Nhị chuyển rồi hả? « 4, cầu số liệu »Chương 5 thủy hệ Cấm Chú, Hải Thần Chi Nộ! « 1, cầu số liệu »Chương 6 Ngũ Tinh khó khăn chuyển chức nhiệm vụ! « 2, cầu số liệu »Chương 7 đến từ Lôi Minh tổ đội mời! « 3, cầu số liệu »Chương 8 trời sắp mưa, về nhà sớm « 4, cầu số liệu »Chương 9 xin lỗi! Có Cấm Chú chính là có thể muốn làm gì thì làm! « 1, cầu số liệu »Chương 10 ta cmn. . . Biển gầm! « 2, cầu số liệu »Chương 11 lại là thu hoạch tràn đầy một ngày vịt! « 3, cầu số liệu »Chương 12 Hỗn Độn mệnh cách! Gia nhập vào công hội ? « 4, cầu số liệu »Chương 13 thành công Nhị chuyển, Chuẩn Thần pháp sư! « 5, 1000 đánh giá tăng thêm »Chương 14 Diệt Thế Lôi Kiếp! Thấy rõ Thần Nhãn! « 1, cầu số liệu »Chương 15 Sở Vân trước khi trọng sinh bệnh cũ « 2, cầu số liệu »Chương 16 Lâm Hải thành phố phá sản nguy cơ! « 3, cầu số liệu »Chương 17 gởi bán skill bị động thư! « 4, cầu số liệu »Chương 18 phi hành kỹ năng, Thiên Lâm các đăng môn! « 5, 2000 đánh giá tăng thêm »Chương 19 thiếu đi vài thập niên đường vòng ? « 1, cầu số liệu »Chương 20 Cự Long hạ xuống Tước sào « 2, cầu số liệu »Chương 21 Xích Kim sâm lâm quẫn cảnh « 3, cầu số liệu »Chương 22 Sở Vân đệ một lần tổ đội « 4, cầu số liệu »Chương 23 Xích Kim hổ yêu đổi mới, Cấm Chú ra! « 5, 50 vé tháng tăng thêm »Chương 24 Diệt Thế Lôi Kiếp! Đây là cái gì tuyệt thế cao nhân a! « 1, cầu số liệu »Chương 25 kiểm kê thu hoạch! Xích Kim Hổ phách tới tay! « 2, cầu số liệu »Chương 26 đại lão chẳng lẽ đã qua 60 đại thọ ? ! « 3, cầu số liệu »Chương 27 lĩnh 3 chuyển nhiệm vụ, độ khó là ? « 4, cầu số liệu »Chương 28 nạp tiền! Tốc độ ánh sáng hoàn thành! « 1, cầu số liệu »Chương 29 pháp thần! Lĩnh ngộ đặc thù loại Cấm Chú! « 2, cầu số liệu »Chương 30 ma pháp hiệp hội điều tra giả! « 3, cầu số liệu »Chương 31 Ngu Giả dự ngôn! Pháp thần hạt giống! « 4, cầu số liệu »Chương 32 cùng không khí đấu trí so dũng khí Đại Ma Đạo Sư « 5, 100 nguyệt phiếu tăng thêm »Chương 33 cái này bên trong nước rất sâu! « 1, cầu số liệu »Chương 34 Thương Khâu khiếp sợ, Thiên Lâm Các kết quả điều tra! « 2, cầu số liệu »Chương 35 tuyệt đối là chức nghiệp ẩn! « 3, cầu số liệu »Chương 36 Câu Lan nghe hát « 4, cầu số liệu »Chương 37 ngươi biết Cấm Chú sao? « 5, ba ngàn đánh giá tăng thêm »Chương 38 Khương Thái An đăng môn! « 1, cầu số liệu »Chương 39 cái này Đại Ma Đạo Sư làm sao có một chút nghĩ liếm ta ? « 2, cầu số liệu »Chương 40 Thánh Thú hoảng sợ! Ngả bài! « 3, cầu số liệu »Chương 41 keng! Ma pháp hiệp hội Khương Thái An mời ngươi gia nhập vào công hội « 4, cầu số liệu »Chương 42 kinh khủng công hội phúc lợi! « 5, bốn ngàn đánh giá tăng thêm! »Chương 43 thập đại danh sách, công hội độ cống hiến « 1, cầu số liệu »Chương 44 tổn thọ! Thất Chuyển đại lão mạnh mẽ mang phi! « 2, cầu số liệu »Chương 45 hắn, hắn gia nhập vào ma pháp hiệp hội ? « 3, cầu số liệu »Chương 46 Khương lão, xin lỗi! « 4, cầu số liệu »Chương 47 thần bộ đồ mới « 5, năm nghìn đánh giá tăng thêm »Chương 48 pháp bào thần phôi, Truyền Thuyết bí cảnh « 1, cầu số liệu »Chương 49 nhập hội mang tới biến hóa! Phi hành sách kỹ năng! « 2, cầu số liệu »Chương 50 Tứ Dực Tinh Vũ lột xác Cấm Chú! « 3, cầu số liệu »Chương 51 mua sắm sách kỹ năng, liền thuế tám đạo Cấm Chú! « 4, cầu số liệu »Chương 52 Sở Vân tâm thái băng! « 5, sáu ngàn đánh giá tăng thêm »Chương 53 danh sách cửu Cự Đầu, trước người Hiển Thánh ? « 6, bảy ngàn đánh giá tăng thêm »Chương 54 vé vào cửa, Lý Chính nhắc nhở « 7, tám ngàn đánh giá tăng thêm »Chương 55_1: Trước người hiển thánh Cự Đầu là Sở Vân!Chương 55_2: Trước người hiển thánh Cự Đầu là Sở Vân!Chương 56_1: Thần Linh Thán Tức! Chương 56_2: Bí cảnh nổ!Chương 57_1: Ngươi có được hay không a, tế cẩu ?Chương 57_2: Ngươi có được hay không a, tế cẩu ?Chương 58_1: Làm sao đều ở đây tra ta ?Chương 58_2: Làm sao đều ở đây tra ta ?Chương 59_1: «LV. 90 » Truyền Thuyết thần sáo trang!Chương 59_2: «LV. 90 » Truyền Thuyết thần sáo trang!Chương 60_1: Sáo oa Truyền Thuyết bí cảnh! Chương 60_2: Hàn Diệu khiếp sợ!Chương 61_1: Lại lại lại một lần nữa nổ!Chương 61_2: Lại lại lại một lần nữa nổ!Chương 62_1: Cấm Chú Mạt Nhật Chi Viêm!Chương 62_2: Cấm Chú Mạt Nhật Chi Viêm!Chương 63_1: Lo lắng không có đoàn diệt, chỉ có thể lại bù một phát Cấm Chú « 1, cầu đánh thưởng ».Chương 63_2: Lo lắng không có đoàn diệt, chỉ có thể lại bù một phát Cấm Chú « 1, cầu đánh thưởng ».Chương 64_1: Cấm Chú nhị liên! Chương 64_2: Cự Đầu bị sợ chạy trốn!Chương 65_1: Thần cấp ẩn tàng nhiệm vụ! Chương 65_2: Tiến nhập Truyền Thuyết bí cảnh!Chương 66_1: Liên tục phóng thích năm đạo Cấm Chú! Chương 66_2: Điên cuồng thu hoạch!Chương 67_1: Học tập mới Cấm Chú! Chương 67_2: Miểu sát bí cảnh chi chủ!Chương 68_1: Đánh vỡ Vạn Yêu Quốc nhanh nhất thông quan ghi chép! Chương 68_2: Phất nhanh!Chương 69_1: Thần khí! Chương 69_2: Tinh Không Thần Dụ pháp bào!Chương 70_1: Tứ Chuyển hoàn thành! Chương 70_2: Mới kỹ năng cùng thiên phú!Chương 71_1: Cấm kỵ thiên phú! Chương 71_2: Ngu Giả chấn động!Chương 72_1: Thanh lý thu hoạch, Chương 72_2: thời gian loại Pháp Sư Tháp!Chương 73_1: Không đánh tan được ghi chép, Chương 73_2: Phù Vân đoàn là gì ?Chương 74_1: Linh hồn hệ Cấm Chú! Chương 74_2: Bị lộ ra Sở Vân!Chương 75_1: Đến từ Vô Diện Nhân yêu sách! Chương 75_2: Thần vật phẩm trang sức « 1, cầu đánh thưởng ».Chương 76_1: Ngu Giả kịch thấu! Chương 76_2: Thiên phú đặc thù Tu Di chân ngôn!Chương 77_1: Đệ nhất thuận vị Sở Vân! Chương 77_2: Tân nhân thí luyện mở ra!

Đang hiển thị 1 đến 100 của 804 kết quả