Toàn Dân Xây Dựng: Bắt Đầu Chế Tạo Thần Cấp Kỳ Quan Kiến Trúc!

Chương mới nhất

Chương 767:: Ai còn không có bất tử quân đoàn a! .Chương 766:: Vong Linh vương quốc phát hiện, Vong Linh Pháp Sư âm mưu.Chương 765:: Đại Đường Mạch Đao Đội, Thần Thoại hệ Thát Đát Lang Kỵ Binh! .Chương 764:: Năm cái binh đoàn lệnh cùng nhau dùng, sao mà đồ sộ! .Chương 763:: Hứa Trử, Điển Vi hai viên hổ tướng thuộc tính đặc biệt! .Chương 762:: Đại Thông Minh kiêu ngạo, ta từ tiểu lại làm lên! .

Giới thiệu truyện

Blog Truyện Toàn Dân Xây Dựng: Bắt Đầu Chế Tạo Thần Cấp Kỳ Quan Kiến Trúc! được cập nhật nhanh và đầy đủ nhất tại BlogTruyen Blog Chia sẻ truyện chữ Online miễn phí. Bạn đọc đừng quên để lại bình luận và chia sẻ, ủng hộ BlogTruyen ra các chương mới nhất của truyện Toàn Dân Xây Dựng: Bắt Đầu Chế Tạo Thần Cấp Kỳ Quan Kiến Trúc!.

Xem thêm: Truyện Toàn Dân Xây Dựng: Bắt Đầu Chế Tạo Thần Cấp Kỳ Quan Kiến Trúc!


Danh sách chương truyện

Chương 1: Ngươi công nhân gia gia tới! (cầu cất giữ )Chương 02: Thần Thoại Cấp kỳ quan (cầu cất giữ )Chương 03: Trường thành kết thúc, triệu hoán Mạnh Khương Nữ! (cầu cất giữ )Chương 04: Cảm tạ, người ở dị giới, mới dưới trường thành (cầu cất giữ )Chương 05: Ta ngả bài, Thiên Tuyển Chi Nhân!Chương 06: Bạch Ngân cấp kiến trúc chùy! (cầu cất giữ )Chương 07: Đêm đầu tiên, tử vong đã tới! (cầu cất giữ! )Chương 08: Thế giới thông cáo, hệ thống thưởng cho!Chương 09: Thế giới đệ nhất cái thăng cấp thôn trang!Chương 10: Thiên Hạ Đệ Nhất thôn, tưởng thưởng phong phú! (cầu cất giữ )Chương 11: Dã Trư Vương, Thanh Đồng bảo rương! (cầu cất giữ )Chương 12: Miểu sát Dã Trư Vương, mở bảo rương! (cầu cất giữ! )Chương 13: Tâm tính bạo tạc, tửu trì nhục lâm! (cầu cất giữ )Chương 14: Đại cướp đoạt, tơ vàng gỗ lim cây! (cầu cất giữ )Chương 15: Hừng hực Đại Kiến Thiết, lao động vinh quang nhất! (cầu cất giữ )Chương 16: Trường thành thăng cấp, triệu hoán binh chủng! (cầu toàn bộ )Chương 17: Triệu hoán Ngụy Võ Tốt! (cầu cất giữ )Chương 18: Mới khiêu chiến, Thiên Đàn Kỳ Niên Điện (cầu cất giữ )Chương 19: Siêu cấp nhân loại, toàn trường khiếp sợ!Chương 20: Đạp phá thiết hài vô mịch xử (cầu cất giữ )Chương 21: Thí luyện nhiệm vụ, Dạ Ma công thôn! (cầu cất giữ )Chương 22: Dạ Ma đột kích, ba con Thanh Đồng sinh vật!Chương 23: Ám sát tam đại Thanh Đồng Dạ Ma! (cầu cất giữ )Chương 24: Cuối cùng một lớp, Bạch Ngân cấp Boss! (đệ bát càng )Chương 25: Kết thúc, Bạch Ngân diệt! (cầu cất giữ )Chương 26: Khương nữ ái mộ, to lớn chí lớn (cầu cất giữ )Chương 27: Tấn cấp cao cấp Thanh Đồng, Siêu Thần đánh giá! (cầu toàn bộ )Chương 28: Quan phương chứng thực, Thiên Hạ Đệ Nhất thần vật! (cầu toàn bộ )Chương 29: thần biển hiệu uy năng, nhân tài đặc thù! (cầu cất giữ )Chương 30: Nhân tài đông đúc, ao ước đám ngườiChương 31: Thiên Đàn Kỳ Niên Điện hoàn công, kỳ quan cộng minh! (cầu cất giữ )Chương 32: Kim Linh Tuệ, Hoàng Kim trồng trọt vật! (cầu cất giữ )Chương 33: Thế chi Kỳ Sĩ, Bạch Linh quả (cầu cất giữ )Chương 34: Đây chính là Thiên Hạ Đệ Nhất thôn thực lực! (cầu cất giữ )Chương 35: 1000 cân dầu mỏ, Nam Vân bạch dược phối phương! (cầu toàn bộ )Chương 36: Thiên tuyển nơi, may mắn gia trì! (cầu cất giữ )Chương 37: Sử Thi cấp dược liệu, ngàn năm Nhân Sâm! (cầu toàn bộ )Chương 38: Thu phục Kim Quan Điêu Vương, thổ địa thăng cấp! (cầu cất giữ )Chương 39: Thổ địa thăng cấp, Bạch Ngân Thi cốt địa ( cầu cất giữ )Chương 40: Thần bí di tích, Hắc Kim đá phiến (cầu cất giữ )Chương 41: Tiễn độc chi tiễn (cầu cất giữ )Chương 42: Thiên hạ đệ nhị, lúc bộc phát khắc! (phiếu đánh giá )Chương 43: Ngươi đại gia cũng là ngươi đại gia! (phiếu đánh giá )Chương 44: Mới kỳ quan nhiệm vụ (cầu cất giữ )Chương 45: Cửu Đại Kỳ Quan chi Không Trung Hoa Viên (Vườn Treo Babylon) !Chương 46: Hấp thu Thiên Niên Huyết Sâm! (cầu cất giữ )Chương 47: Tấn cấp đại viên mãn, Cửu Dương Chi Thể! (cầu cất giữ )Chương 48: Lần nữa triệu hoán chi Tề Kỹ Kích! (phiếu đánh giá )Chương 49: Hoàng Kim cấp quái vật uy hiếp!Chương 50: Bạch Cốt tiêu Vương Kiếm, tơ vàng tỏa tử giáp (phiếu đánh giá )Chương 51: Kỵ binh tưởng tượng (phiếu đánh giá )Chương 52: Dạ Ma sào huyệt, độc kế kinh ngườiChương 53: Đáng sợ Hoàng Kim Dạ Ma, thập đại Bạch Ngân (phiếu đánh giá )Chương 54: Đám người suy đoán, điên cuồng cử chỉ! (phiếu đánh giá )Chương 55: Đại đồ sát, vô cùng hỏa diễm! (phiếu đánh giá )Chương 56: Chung cực nhiệm vụ, tru diệt Hoàng Kim Dạ Ma Vương! (phiếu đánh giá )Chương 57: Đại xoát phân, nổi giận Dạ Ma Vương! (phiếu đánh giá )Chương 58: Miểu sát Hoàng Kim Boss, siêu cấp thưởng cho!Chương 59: Siêu việt SSS, chung cực thưởng cho Bất Lão Tuyền nguyên!Chương 60: Mộng bức đám người, nghịch thiên Không Động Ấn! (phiếu đánh giá )Chương 61: Dạ Ma sào huyệt, hoàng kim bảo rương (phiếu đánh giá )Chương 62: Mở ra bảo rương, kỹ năng thăng cấp quyển trục! (phiếu đánh giá )Chương 63: Chế tạo hoàng kim bảo kiếm, dung hợp Sơn Tiêu Dạ Ma!Chương 64: Bạch Kim đêm tiêu kiếm, tiến hóa Bạch Ngân cấp! (phiếu đánh giá )Chương 65: Luyện kim thất, Dạ Ma Vương dược tề!Chương 66: Thế giới thông cáo, Thiên Hạ Đệ Nhất trấn!Chương 67: Khí vận biến hóa cá chép, Chiến Quốc tứ đại binh chủng đầy đủ hết! .Chương 68: Kỵ mã, sau đó nhặt được học sinh nữ cấp ba « cầu hoa tươi ».Chương 69: Bị bắt cóc jk, mọi người suy đoán « cầu hoa tươi ».Chương 70: Sáu kỵ kinh thế, khô lâu chặn đường!Chương 71: Vô song kỵ sĩ, cuối cùng tăng trưởng thành!Chương 72: Ngọa tào, nguyên lai đây là Diệp Thần gia!Chương 73: Tâm tính nổ tung đám người, chiếm đoạt tuyển thủ.Chương 74: Làm gì gì không được, ăn cơm đệ nhất danh!Chương 75: Quái vật công thành, khô lâu từ treo Đông Nam chi!Chương 76: Tàn sát giết quái vật, chấn động toàn trường!Chương 77: Quyết đấu đỉnh cao, một kiếm trấn sơn hà!Chương 78: Hoành Quán Bát Phương, hoàn mỹ liên kích giết Lang Vương!Chương 79: Băng sương Địa Ma, biến thân Hắc Ám Vương Giả!Chương 80: Quỷ tài tiến hóa, mừng đến hài cốt tọa kỵ!Chương 81: Siêu cấp lớn bạo nổ, áp đảo người trong thiên hạ! .Chương 82: Ngọa tào, nguyên lai ngươi mới là tiễn tiền đồng tử!Chương 83: Dưới nền đất bảo tàng lớn, vĩnh viễn dùng không ra khóc trường thành!Chương 84: Thế giới thông cáo, SSS cấp tưởng thưởng đặc biệt!Chương 85: Dị giới Huyền Học xi măng, đám người há hốc mồm!Chương 86: Thần Cấp Kỳ Quan, bị sợ ngu jk!Chương 87: Lại triệu hoán! Cấm vệ chi Hổ Bí quân! .Chương 88: Kiến tạo Không Trung Hoa Viên!Chương 89: Độ khó siêu cao Không Trung Hoa Viên!Chương 90: Không Trung Hoa Viên hoàn công, tông sư cấp kiến tạo thuật!Chương 91: Nghịch thiên hoa viên! Truyền thuyết Babylon đệ nhất mỹ nhân!Chương 92: Ngụy Võ Tốt tiến hóa, kinh hãi các trưởng thôn!Chương 93: Chưng bày Bạch Ngân thịt, mọi người điên cuồng tranh mua! .Chương 94: Hai đại kỳ quan nhiệm vụ, hoàng đạo Tử Cấm Thành!Chương 95: Kinh diễm vương phi, Kim Linh Tuệ thành thục!Chương 96: Từ săn bắn đến nông canh, văn minh một bước dài!Chương 97: Còn muốn ăn Hoàng Kim Mễ ? Cám cũng không xứng!Chương 98: Triệu hoán tiểu yêu tinh, dị biến chi Thực Nhân Ma!Chương 99: Kim Cương cấp bảo Kiếm Sa răng, thăng cấp Tông Sư!Chương 100: Kiếm Xỉ Hổ Vương, ta một cái xẻng!

Đang hiển thị 1 đến 100 của 765 kết quả