Truyền Kỳ Xứ Mộng

Chương mới nhất

Chương 106: Phụ Chương: Kết cục giải đấu (9)Chương 105: Phụ Chương: Thiến Vương đấu nhị thánh (8)Chương 104: Phụ Chương: Trận thứ ba bắt đầu (7)Chương 103: Phụ Chương: Toan tính và danh dự (6)Chương 102: Phụ Chương: Gươm đao tương hội (5)Chương 101: Phụ Chương: Mẫu Liễu chiến Khổng Tước (4)

Giới thiệu truyện

Blog Truyện Truyền Kỳ Xứ Mộng được cập nhật nhanh và đầy đủ nhất tại BlogTruyen Blog Chia sẻ truyện chữ Online miễn phí. Bạn đọc đừng quên để lại bình luận và chia sẻ, ủng hộ BlogTruyen ra các chương mới nhất của truyện Truyền Kỳ Xứ Mộng.

Xem thêm: Truyện Truyền Kỳ Xứ Mộng


Danh sách chương truyện

Chương 1: Đêm sinh nhật đáng nhớ (1.1)Chương 2: Đêm sinh nhật đáng nhớ (1.2)Chương 3: Đạo Sư? (2.1)Chương 4: Đạo Sư? (2.2)Chương 5: Tổ Đỉnh Hội (3.1)Chương 6: Tổ Đỉnh Hội (3.2)Chương 7: Tinh Quân liệu có thể nể mặt Đại Thánh? (4.1)Chương 8: Tinh Quân liệu có thể nể mặt Đại Thánh? (4.2)Chương 9: Tinh Quân liệu có thể nể mặt Đại Thánh? (4.3)Chương 10: Mộng Đài? (5.1)Chương 11: Mộng Đài? (5.2)Chương 12: Vô Ảnh Trượng Pháp (6.1)Chương 13: Vô Ảnh Trượng Pháp (6.2)Chương 14: Thử thách chân chính của Tụ hồn tháp (7.1)Chương 15: Thử thách chân chính của Tụ hồn tháp (7.2)Chương 16: Sức mạnh cuồng bạo của Hỏa Hồn Hầu (8.1)Chương 17: Sức mạnh cuồng bạo của Hỏa Hồn Hầu (8.2)Chương 18: Gốc rễ vấn đề (9.1)Chương 19: Gốc rễ vấn đề (9.2)Chương 20: Đạo Sư Nhất Tinh! (10.1)Chương 21: Đạo Sư Nhất Tinh! (10.2)Chương 22: Gia đình không nhất định phải là máu mủ (11.1)Chương 23: Gia đình không nhất định phải là máu mủ (11.2)Chương 24: Hắc Bạch Song Sinh (12.1)Chương 25: Hắc Bạch Song Sinh (12.2)Chương 26: Lấy nguy hiểm làm chỉ tiêu (13.1)Chương 27: Lấy nguy hiểm làm chỉ tiêu (13.2)Chương 28: Đường đến bảo động (14.1)Chương 29: Đường đến bảo động (14.2)Chương 30: Ta nhất định vượt qua hắn (15.1)Chương 31: Ta nhất định vượt qua hắn (15.2)Chương 32: Thằn lằn lửa (16.1)Chương 33: Thằn lằn lửa (16.2)Chương 34: Chuẩn bị của ba lão giả (17.1)Chương 35: Chuẩn bị của ba lão giả (17.2)Chương 36: Rắc rối liên tiếp (18.1)Chương 37: Rắc rối liên tiếp (18.2)Chương 38: Tái chiến Dương Tiễn (19.1)Chương 39: Tái chiến Dương Tiễn (19.2)Chương 40: Chia chiến lợi phẩm (20.1)Chương 41: Chia chiến lợi phẩm (20.2)Chương 42: Tiến vào Tổ Đỉnh (21.1)Chương 43: Tiến vào Tổ Đỉnh (21.2)Chương 44: Trượng ý? (22.1)Chương 45: Trượng ý? (22.2)Chương 46: Vượt ảo cảnh (23.1)Chương 47: Vượt ảo cảnh (23.2)Chương 48: Vượt ảo cảnh (23.3)Chương 49: Mỹ Miêu chiến Họa Thủy (24.1)Chương 50: Mỹ Miêu chiến Họa Thủy (24.2)Chương 51: Trúng độc (25.1)Chương 52: Trúng độc (25.2)Chương 53: Trò chuyện (26.1)Chương 54: Trò chuyện (26.2)Chương 55: Kế của Ngộ Không (27.1)Chương 56: Kế của Ngộ Không (27.2)Chương 57: Lĩnh ngộ Trượng Ý (28.1)Chương 58: Lĩnh ngộ Trượng Ý (28.2)Chương 59: Phụ Chương: Lý do đình chiếnChương 60: Tiến nhập rừng Quỷ (29.1)Chương 61: Tiến nhập rừng Quỷ (29.2)Chương 62: Văn tưởng tượng (30.1)Chương 63: Văn tưởng tượng (30.2)Chương 64: Ma Trành và Quỷ Cái (31.1)Chương 65: Ma Trành và Quỷ Cái (31.2)Chương 66: Ba câu hỏi (32.1)Chương 67: Ba câu hỏi (32.2)Chương 68: Phạm Nhĩ? (33.1)Chương 69: Phạm Nhĩ? (33.2)Chương 70: Tiền truyện: Lạc Hồng Đạo QuánChương 71: Tu luyện (34.1)Chương 72: Tu luyện (34.2)Chương 73: Phụ Chương: Cố sự giải giao hữu (Thượng)Chương 74: Oan gia ngõ hẹp (35.1)Chương 75: Oan gia ngõ hẹp (35.2)Chương 76: Phụ chương: Cố sự giải giao hữu (Trung)Chương 77: Thử sức (36.1)Chương 78: Thử sức (36.2)Chương 79: Ngôi nhà giữa đầm lầy (37.1)Chương 80: Ngôi nhà giữa đầm lầy (37.2)Chương 81: Phụ Chương: Thưởng trà, luận chuyện (1)Chương 82: Phụ Chương: Đạo cường giả (2)Chương 83: Hài Tết Táo Quân (38.1)Chương 84: Hài Tết Táo Quân (38.2)Chương 85: Lời hứa của Lục Hầu Thanh (39.1)Chương 86: Lời hứa của Lục Hầu Thanh (39.2)Chương 87: Đoạt xá? (40.1)Chương 88: Đoạt xá? (40.2)Chương 89: Khởi đầu một oan gia (41.1)Chương 90: Khởi đầu một oan gia (41.2)Chương 91: Bát Sắc Nhãn (42.1)Chương 92: Bát Sắc Nhãn (42.2)Chương 93: Tớ xin lỗi mà! (43.1)Chương 94: Tớ xin lỗi mà! (43.2)Chương 95: Phụ chương: Từ Đạo Hạnh đối chiến Phạm NhĩChương 96: Hỏa nhãn (44.1)Chương 97: Hỏa nhãn (44.2)Chương 98: Phụ Chương: Nan đề (1)Chương 99: Phụ Chương: Ứng viên của Âu Cơ (2)Chương 100: Phụ Chương: Thánh Liễu xuất chiến (3)

Đang hiển thị 1 đến 100 của 106 kết quả