Vô Giới Tiên Hoàng

Vô Giới Tiên Hoàng

Tác giả:

Trạng thái:

Hoàn thành

Thể loại:

Tiên hiệp

Độ dài:

645 Chương
4/5(1 đánh giá)

Chương mới nhất

Chương 565: Kết thúcChương 564: Thế giới trật tự (hai) chương cuốiChương 563: Thế giới trật tự (một)Chương 562: Tiên thần tranhChương 561: Trục chính (hai)Chương 560: Trục chính (một)

Giới thiệu truyện

Blog Truyện Vô Giới Tiên Hoàng được cập nhật nhanh và đầy đủ nhất tại BlogTruyen Blog Chia sẻ truyện chữ Online miễn phí. Bạn đọc đừng quên để lại bình luận và chia sẻ, ủng hộ BlogTruyen ra các chương mới nhất của truyện Vô Giới Tiên Hoàng.

Xem thêm: Truyện Vô Giới Tiên Hoàng


Danh sách chương truyện

Chương 1: Thần bí hạt giống (thượng)Chương 1: Thần bí hạt giống (hạ)Chương 2: Thần ma thân thể (thượng)Chương 2: Thần ma thân thể (hạ)Chương 3: Thiên tư quấy nhiễu (thượng)Chương 3: Thiên tư quấy nhiễu (hạ)Chương 4: Tiên thiên linh đào (thượng)Chương 4: Tiên thiên linh đào (hạ)Chương 5: Nhập môn sát hạch (thượng)Chương 5: Nhập môn sát hạch (hạ)Chương 6: Bất ngờ chi thất (thượng)Chương 6: Bất ngờ chi thất (hạ)Chương 7: Sớm bố cục (thượng)Chương 7: Sớm bố cục (hạ)Chương 8: Nhập học tu hành (thượng)Chương 8: Nhập học tu hành (hạ)Chương 9: Phép thuật khó quyết (thượng)Chương 9: Phép thuật khó quyết (hạ)Chương 10: Thiên Thiềm Thải Hỏa (thượng)Chương 10: Thiên Thiềm Thải Hỏa (hạ)Chương 11: Giá áo túi cơm (thượng)Chương 11: Giá áo túi cơm (hạ)Chương 12: Cháy sự kiện (thượng)Chương 12: Cháy sự kiện (hạ)Chương 13: Ngũ Nguyên Thần Tạng Thuật (thượng)Chương 13: Ngũ Nguyên Thần Tạng Thuật (hạ)Chương 14: Sưu tầm linh hỏa (thượng)Chương 14: Sưu tầm linh hỏa (hạ)Chương 15: Hắc bảng Chu Ma (thượng)Chương 15: Hắc bảng Chu Ma (hạ)Chương 16: Triều đình ban thưởng (thượng)Chương 16: Triều đình ban thưởng (hạ)Chương 17: Đấu lượng mãng khí (thượng)Chương 17: Đấu lượng mãng khí (hạ)Chương 18: Chân thực cảnh giới (thượng)Chương 18: Chân thực cảnh giới (hạ)Chương 19: Tiên đào chữa thương (thượng)Chương 19: Tiên đào chữa thương (hạ)Chương 20: Công pháp có khuyết (thượng)Chương 20: Công pháp có khuyết (hạ)Chương 21: Lang thang đội buôn (thượng)Chương 21: Lang thang đội buôn (hạ)Chương 22: Vận mệnh đánh cược quỹ (thượng)Chương 22: Vận mệnh đánh cược quỹ (hạ)Chương 23: Bàn Đào Viên (thượng)Chương 23: Bàn Đào Viên (hạ)Chương 24: Lấy bảo đồng nghiệp (thượng)Chương 24: Lấy bảo đồng nghiệp (hạ)Chương 25: Cấp hai pháp bảo (thượng)Chương 25: Cấp hai pháp bảo (hạ)Chương 26: Cả tháng khổ tu (thượng)Chương 26: Cả tháng khổ tu (hạ)Chương 27: Không năng lực địch chỉ có âm mưu (thượng)Chương 27: Không năng lực địch chỉ có âm mưu (hạ)Chương 28: Âm mưu không có đất dụng võ (thượng)Chương 28: Âm mưu không có đất dụng võ (hạ)Chương 29: Chiến công tăng vọt (thượng)Chương 29: Chiến công tăng vọt (hạ)Chương 30: Khắp núi thú đi (thượng)Chương 30: Khắp núi thú đi (hạ)Chương 31: Đan bảo xuất thế (thượng)Chương 31: Đan bảo xuất thế (hạ)Chương 32: Dưới màn đen còn có tấm màn đen (thượng)Chương 32: Dưới màn đen còn có tấm màn đen (hạ)Chương 33: Khải Đông thiên tài số một (thượng)Chương 33: Khải Đông thiên tài số một (hạ)Chương 34: Lôi Phách Thiên Thạch (thượng)Chương 34: Lôi Phách Thiên Thạch (hạ)Chương 35: Lôi Tỳ sơ thành (thượng)Chương 35: Lôi Tỳ sơ thành (hạ)Chương 36: Đại thế tiểu chiến (thượng)Chương 36: Đại thế tiểu chiến (trung)Chương 36: Đại thế tiểu chiến (hạ)Chương 37: Vô Sinh Xích Địa (thượng)Chương 37: Vô Sinh Xích Địa (hạ)Chương 38: Tương cứu trong lúc hoạn nạn (thượng)Chương 38: Tương cứu trong lúc hoạn nạn (hạ)Chương 39: Tuyệt cảnh (thượng)Chương 39: Tuyệt cảnh (hạ)Chương 40: Yêu ma mục đích (thượng)Chương 40: Yêu ma mục đích (hạ)Chương 41: Biến mất yêu đan (thượng)Chương 41: Biến mất yêu đan (hạ)Chương 42: Chí Thánh truyền thừa (thượng)Chương 42: Chí Thánh truyền thừa (hạ)Chương 43: Dọn nhà (thượng)Chương 43: Dọn nhà (hạ)Chương 44: Thái độ đại biến (thượng)Chương 45: Sông băng bên dưới (thượng)Chương 45: Sông băng bên dưới (hạ)Chương 46: Truyền kỳ đại trận (thượng)Chương 46: Truyền kỳ đại trận (hạ)Chương 47: Gợi ra chấn động (thượng)Chương 47: Gợi ra chấn động (hạ)Chương 48: Quái ca ca (thượng)Chương 48: Quái ca ca (hạ)Chương 49: Bảy tượng luyện bảo đao (thượng)Chương 49: Bảy tượng luyện bảo đao (hạ)Chương 50: Minh tranh ám đoạt (thượng)Chương 50: Minh tranh ám đoạt (hạ)

Đang hiển thị 1 đến 100 của 645 kết quả