Truyện Võ Hiệp: Gấp Bội Phản Hồi, Bắt Đầu Thu Đồ Đệ Tiểu Long Nữ Full Ebook, audio

Võ Hiệp: Gấp Bội Phản Hồi, Bắt Đầu Thu Đồ Đệ Tiểu Long Nữ

Doc truyen Vo Hiep Gap Boi Phan Hoi Bat Dau Thu Do De Tieu Long Nu lttp truyen chu ebook prc download full.
Mời bạn đón đọc truyện chữ Võ Hiệp: Gấp Bội Phản Hồi, Bắt Đầu Thu Đồ Đệ Tiểu Long Nữ của tác giả Sư Tôn Bất Giảng Lý.

Giới thiệu truyện Võ Hiệp: Gấp Bội Phản Hồi, Bắt Đầu Thu Đồ Đệ Tiểu Long Nữ

truyện

« mạng tiểu thuyết độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết: Võ hiệp: Vạn lần phản hồi, bắt đầu thu đồ đệ Tiểu Long Nữ »

Tô Lưu xuyên việt đến tống võ thế giới, trói chặt một tòa đạo quan đổ nát, giác tỉnh vạn lần phản hồi hệ thống. Chỉ cần hướng đệ tử hoặc trưởng lão tặng cho cơ duyên, là có thể gây ra bạo kích, thu được thưởng cho!

Tiểu Long Nữ, Thiên Tiên bị long đong, lại mệnh đồ bấp bênh!

Lý Mạc Sầu, băng cơ ngọc cốt, lại tình thâm bất thọ!

Khúc Phi Yên, cổ linh tinh quái, lại tuệ cực tất thương!

Gặp phải bao che khuyết điểm sư tôn Tô Lưu phía sau, số mạng của các nàng toàn bộ cải biến!

"Ngài truyền thụ Lý Mạc Sầu Độc Cô Cửu Kiếm, gây ra gấp trăm lần bạo kích, thu được Bát Kiếm Tề Phi!"

"Ngài biếu tặng Tiểu Long Nữ Thanh Phong Kiếm, gây ra nghìn lần bạo kích, thu được Thất Kiếm chi Băng Phách Kiếm truyền thừa!"

Yêu Nguyệt: "Hỗn đản, ngươi gieo họa muội muội ta còn chưa đủ ? Bây giờ còn tới trêu chọc ta ?"

Đông Phương Bất Bại: "Ngươi ngay cả Hoàng Đế chi vị ngươi cũng nguyện ý cho ta, ngươi còn nói trong lòng không có ta ?"


ngày đầu bạo 200c, ko cần tích chương nhé

CẦU HOA TƯƠI, CẦU BUFF KẸO (NẠP BÊN VTRUYEN), CẦU THẢ TYM LIKE CUỐI CHƯƠNG (づ ̄3 ̄)づ╭❤~

Xem thêm: Truyện Võ Hiệp: Gấp Bội Phản Hồi, Bắt Đầu Thu Đồ Đệ Tiểu Long Nữ


Danh sách chương truyện Võ Hiệp: Gấp Bội Phản Hồi, Bắt Đầu Thu Đồ Đệ Tiểu Long Nữ

Chương 01:: Trói chặt đạo quan, vạn lần phản hồi hệ thống!Chương 02:: Trường Hồng Kiếm chủ truyền thừa!Chương 03:: Vừa bước vào Tiên Thiên!Chương 04:: Hoạt Tử Nhân Mộ, Trùng Dương di khắc!Chương 05:: Tiểu cô nương, ngươi cùng bần đạo hữu duyên!Chương 06:: Lừa gạt Tiểu Long Nữ! (! Cầu cất giữ! )Chương 07:: Gây ra bạo kích, bản đầy đủ Cửu Âm Chân Kinh! (! Cầu cất giữ! )Chương 08:: Có gai Mân Côi, Lý Mạc Sầu! (! Cầu cất giữ! )Chương 09:: Tiểu Long Nữ vs Lý Mạc Sầu! (! Cầu hoa tươi! )Chương 10:: Mạch thượng nhân Như Ngọc, công tử thế vô song! (! Cầu cất giữ! )Chương 11:: Cửu Âm Thần Trảo, khiếp sợ Lý Mạc Sầu! (! Cầu cất giữ! )Chương 12:: Đăng đồ tử, xem kiếm! ! (! Cầu cất giữ! )Chương 13:: Xích Luyện Tiên Tử tương phản manh! (! Cầu hoa tươi! )Chương 14:: Vấn thế gian tình vi hà vật! (! Cầu cất giữ! )Chương 15:: Cổ Mộ chưởng môn, băng sơn tiên tử Lâm Ngọc! (! Cầu hoa tươi! )Chương 16:: Trường Hồng Kiếm, ra khỏi vỏ! (! Cầu cất giữ! )Chương 17:: Hỏa Vũ Toàn Phong kiếm pháp! (! Cầu cất giữ! )Chương 18:: Trường Hồng Quán Nhật, Kiếm Xuất Như Long! (! Cầu cất giữ! )①Chương 19:: Ngươi cái này đăng đồ tử, ta liều mạng với ngươi! (! Cầu cất giữ! )②Chương 20:: Không cho phép ngươi đánh Mạc Sầu cùng Long nhi chủ ý! (! Cầu cất giữ! )③Chương 21:: Ta nếu như bái ngươi làm thầy, ngươi có thể mang ta đi ăn Băng Đường Hồ Lô sao? (! Cầu cất giữ! )④Chương 22:: Bạo kích phản hồi, Cửu Dương Thần Công! (! Cầu cất giữ! )⑤Chương 23:: Vạn lần bạo kích, Đại Hoang Tù Thiên Chỉ! (! Cầu cất giữ! )⑥Chương 24:: Sau bảy ngày, bái sơn Toàn Chân! (! Cầu cất giữ! )⑦Chương 25:: Tông Sư Chi Cảnh, đạt thành! (! Cầu cất giữ! )①Chương 26:: Cửu Dương Thần Công, Phi Hồng Tâm Pháp, dung hợp! (! Cầu cất giữ! )②Chương 27:: Bạch y trường kiếm bên trên Trùng Dương! (! Cầu cất giữ! )③Chương 28:: Doãn Chí Bình phải chết! (! Cầu cất giữ! )④Chương 29:: Ngươi xứng sao gọi là người tập võ ? (! Cầu cất giữ! )⑤Chương 30:: Đại Phục Ma Quyền, quyền ra Phong Vân Động! (! Cầu cất giữ! )⑥Chương 31:: Thiên thượng Trích Tiên Nhân! (! Cầu cất giữ! )⑦Chương 32:: Bởi vì bọn họ đáng chết! (! Cầu cất giữ! )①Chương 33:: Phù Du hám đại thụ, nực cười không tự lượng! (! Cầu cất giữ! )②Chương 34:: Các ngươi bảy cái cùng lên đi! (! Cầu cất giữ! )③Chương 35:: Thiên Cương bắc đẩu đại trận! (! Cầu cất giữ! )④Chương 36:: Hỏa Vũ Toàn Phong kiếm pháp, Đệ Thập Nhị Tầng! (! Cầu cất giữ! )⑤Chương 37:: Vương Trùng Dương, ngươi lão già này quả nhiên còn chưa có chết! (! Cầu cất giữ! )⑥Chương 38:: Vương Trùng Dương: Tiểu hữu, xin cho lão đạo một bộ mặt! (! Phiếu đánh giá! )⑦Chương 39:: Ta Tô Lưu cả đời hành sự, cần gì phải hướng ngươi giải thích! (! Cầu cất giữ! )①Chương 40:: Ngươi đáng là gì ? (! Cầu cất giữ! )②Chương 41:: Vương Lão nói, có dám cùng Tô mỗ đánh một trận? (! Cầu cất giữ! )③Chương 42:: Ba chiêu bắt không được ngươi, coi như ta thua! (! Cầu cất giữ! )④Chương 43:: Đại Hoang Tù Thiên Chỉ, nửa chỉ hám thiên! (! Cầu cất giữ! )⑤Chương 44:: Vương Trùng Dương luống cuống! (! Cầu cất giữ! )①Chương 45:: Lưỡng Chỉ Toái Sơn Hà! (! Cầu cất giữ! )②Chương 46:: Từ nay về sau, sẽ không có Toàn Chân Giáo! (! Cầu cất giữ! )③Chương 47:: Toàn Chân giải tán! Tử Tiêu đương lập! (! Cầu cất giữ! )④Chương 48:: Danh Chấn Thiên Hạ, Tà Kiếm Tiên Tô Lưu! (! Cầu cất giữ! )⑤Chương 49:: Tốt sư phụ, ngài sẽ dạy chúng ta kiếm pháp ah! (! Cầu cất giữ! )⑥Chương 50:: Bạo kích phản hồi, cẩu thả thành tiên bước! (! Cầu cất giữ! )⑦Chương 51:: Thần Điêu vs Độc Giao! (! Cầu cất giữ! )⑧Chương 52:: Chém giao! (! Cầu cất giữ! )①Chương 53:: Bạo kích phản hồi, Long Nguyên mảnh nhỏ! (! Cầu cất giữ! )②Chương 54:: Nghìn lần phản hồi, Thất Kiếm chi tử vân kiếm! (! Cầu cất giữ! )③Chương 55:: Độc Cô Cầu Bại còn sống ? (! Cầu cất giữ! )⑤Chương 56: Độc Cô Cầu Bại, Thiên Nhân Cảnh cường giả ? (! Cầu cất giữ! )⑤Chương 57:: Tử vân kiếm, ra khỏi vỏ! (! Cầu cất giữ! )⑥Chương 58:: Trường Hồng Tử Vân, song kiếm hợp bích! (! Cầu cất giữ! )⑦Chương 59:: Kiếm Ma truyền thừa, Độc Cô Cửu Kiếm! (! Cầu cất giữ! )⑧Chương 60:: Nghìn lần bạo kích, phản hồi Băng Phách Kiếm! (! Cầu cất giữ! )⑨Chương 61:: Bát Kiếm Tề Phi, Vô Song Kiếm hộp! (! Cầu cất giữ! )⑩Chương 62:: Dùng Long Nguyên, đột phá Đại Tông Sư! (! Cầu cất giữ! )①Chương 63:: Lấy khí Ngự Kiếm, Kiếm Tiên phong thái! (! Cầu cất giữ! )②Chương 64:: Thần Điêu tiến giai, Kim Sí thiên điêu! (! Cầu cất giữ! )③Chương 65:: Lâm Ngọc trợn tròn mắt! (! Cầu cất giữ! )④Chương 66:: 24 tiết kinh thần chỉ! (! Cầu cất giữ! )①Chương 67:: Phái Cổ Mộ chính là một đám Tử Trạch nữ! (! Cầu cất giữ! )②Chương 68:: Hành Dương thành, Hồi Nhạn Lâu, tiếu Nghi Lâm! (! Cầu cất giữ! )③Chương 69:: Lấy rượu hóa kiếm, khiếp sợ Lục Tiểu Phụng! (cầu hoa tươi 10/ 1 )Chương 70:: Nộ xích Lệnh Hồ Xung, Lý Tầm Hoan thán phục! « cầu hoa tươi 10/ 2 ».Chương 71:: Kinh thần một chỉ, Danh Kiếm Bát Thức! « cầu hoa tươi 10/ 3 ».Chương 72:: Lục Tiểu Phụng khiếp sợ! Ngươi là cái kia vị ? « cầu hoa tươi 10/ 4 ».Chương 73:: Linh Tê Nhất Chỉ! Tay tiếp Tiểu Lý Phi Đao! « cầu hoa tươi 10/ 5 ».Chương 74:: Đi, bần đạo mời ngươi uống hoa tửu, ngắm mỹ nhân! « cầu hoa tươi 10/ 6 ».Chương 75:: Quần Ngọc Viện, hoa khôi Đông Phương Ngọc! « cầu hoa tươi 10/ 7 ».Chương 76:: Nhật Xuất Đông Phương, duy ta Bất Bại! « cầu hoa tươi 10/ 8 ».Chương 77:: Hư không ngự kiếm, tiên nhân thủ đoạn! « cầu hoa tươi 10/.Chương 78:: Ba kiếm hợp ngọc bích, đánh bại Đông Phương Bất Bại! « cầu hoa tươi 10/ 10 ».Chương 79:: Quỳ Hoa tà hỏa! Đông Phương Bất Bại khiếp sợ! « cầu hoa tươi 10/ 11 ».Chương 80:: Bạo kích phản hồi, Bất Diệt Kim Thân! « cầu hoa tươi 10/ 12 ».Chương 81:: Thiên thượng Trích Tiên, đem đám người lừa dối què rồi! « cầu hoa tươi 10/ 13 ».Chương 83:: Đạo sĩ ca ca, võ công của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cao nhỉ? « cầu hoa tươi 10/ 15 ».Chương 84: Lâm Bình Chi: Cầu đạo trưởng thu ta làm đồ đệ! « cầu hoa tươi 11/ 15 ».Chương 85: Nghìn lần bạo kích, Thất Kiếm chi Bôn Lôi Kiếm! « cầu hoa tươi 12/ 15 ».Chương 86: Phù Du hám đại thụ, nực cười không tự lượng! « cầu hoa tươi 13/ 15 ».Chương 82:: Ngươi đang giúp Đông Phương giáo chủ luyện công ? « cầu hoa tươi 10/ 14 ».Chương 87: Sư thái, ngươi phật không độ hóa được ta! « cầu hoa tươi 14/ 15 ».Chương 88: Bôn Lôi Kiếm, ra khỏi vỏ! « cầu hoa tươi 15/ 15 ».Chương 89: Lôi Đình Vạn Quân, Kiếm Tiên oai! .Chương 90: Như Thần tựa Ma, uy hiếp toàn trường! .Chương 91: Nhạc Bất Quần: Ta nguyện ý dâng lên nữ nhi của ta! .Chương 92: Thu đồ đệ Nghi Lâm, bạo kích Chu Lưu Lục Hư Công! « cầu hoa tươi, hôm nay 8 chương bạo nổ càng! ».Chương 93: Đông Phương Ngọc: Bổn Tọa phong ngươi làm thần giáo Thánh Nữ! « 2/ 8 ».Chương 94: Tiền tài rơi xuống đất, đầu người khó giữ được! .Chương 95: Ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng! « cầu hoa tươi 4/ 8 ».Chương 96: Chu Lưu Lục Hư, pháp ngự vạn vật! .Chương 97: Võ đạo phần cuối ai là đỉnh, vừa thấy Tô Lưu đạo thành không! .Chương 98: Tà Kiếm Tiên giận dữ, thiên địa thất sắc, Nhật Nguyệt Vô Quang! « cầu hoa tươi »! ».Chương 99: Gió bộ phận Thần Thông, giấy Điệp Chi thuật! .Chương 100: Đồng Trung Kiếm, lấy nhãn sát nhân! « cầu hoa tươi 1/ 8 ».

Đang hiển thị 1 đến 100 của 345 kết quả

Review truyện Võ Hiệp: Gấp Bội Phản Hồi, Bắt Đầu Thu Đồ Đệ Tiểu Long Nữ

Truyện Võ Hiệp: Gấp Bội Phản Hồi, Bắt Đầu Thu Đồ Đệ Tiểu Long Nữ của tác giả Sư Tôn Bất Giảng Lý thuộc thể loại Huyền huyễn cực kỳ lôi cuốn và hấp dẫn. oTruyenchu.com.vn sẽ cập nhật chi tiết nội dung review truyện Võ Hiệp: Gấp Bội Phản Hồi, Bắt Đầu Thu Đồ Đệ Tiểu Long Nữ vào thời gian sớm nhất gửi tới các bạn.

Từ khoá: Đọc truyện Võ Hiệp: Gấp Bội Phản Hồi, Bắt Đầu Thu Đồ Đệ Tiểu Long Nữ full, chương 1, chương cuối. Võ Hiệp: Gấp Bội Phản Hồi, Bắt Đầu Thu Đồ Đệ Tiểu Long Nữ wattpad truyện full sstruyen truyencv medoctruyen, metruyenchu nội dung truyện Võ Hiệp: Gấp Bội Phản Hồi, Bắt Đầu Thu Đồ Đệ Tiểu Long Nữ review, Võ Hiệp: Gấp Bội Phản Hồi, Bắt Đầu Thu Đồ Đệ Tiểu Long Nữ Mangatool Wikidich Truyencuatui truyenfull webtruyen truyenyy , nghe audio Võ Hiệp: Gấp Bội Phản Hồi, Bắt Đầu Thu Đồ Đệ Tiểu Long Nữ.