Võng Du: Bắt Đầu Mười Tỷ Kim Tệ!

Võng Du: Bắt Đầu Mười Tỷ Kim Tệ!

Trạng thái:

Đang ra

Thể loại:

Võng du

Độ dài:

514 Chương
4/5(2 đánh giá)

Chương mới nhất

Chương 510: Du hí đổi mới hoàn thànhChương 509: Thỏa mãnChương 508: Ngươi liền không thể ôm ta một cái sao?Chương 507: Gặp người ái mộChương 506: Chệch hướng lịch sử quỹ đạoChương 505: Thập đại luyện cấp thánh địa

Giới thiệu truyện

Blog Truyện Võng Du: Bắt Đầu Mười Tỷ Kim Tệ! được cập nhật nhanh và đầy đủ nhất tại BlogTruyen Blog Chia sẻ truyện chữ Online miễn phí. Bạn đọc đừng quên để lại bình luận và chia sẻ, ủng hộ BlogTruyen ra các chương mới nhất của truyện Võng Du: Bắt Đầu Mười Tỷ Kim Tệ!.

Xem thêm: Truyện Võng Du: Bắt Đầu Mười Tỷ Kim Tệ!


Danh sách chương truyện

Chương 1: Trọng sinh!Chương 02: Quân Lâm! Thần cấp thiên phú!Chương 03: Đóng cửa nạp thẻ công năng! Chuẩn bị xoát nhiệm vụ!Chương 04: Giây thăng 10 cấp! ! !Chương 05: Thấy Nữ Đế! (tăng thêm)Chương 06: Ngân hàng cách! ! !Chương 07: Bố cục! ! !Chương 08: Hoang Cổ quyển trục!Chương 09: Truyền thừa nhiệm vụ!Chương 10: Điên cuồng đánh quái.Chương 11: Bị ma hóa tri chu lĩnh chủ! ! !Chương 12: Đôi chức nghiệp bằng chứng! !Chương 13: Đôi nghề nghiệp khủng bố! ! !Chương 14: 【 ngân hàng 】 bảng mở ra!Chương 15: Thanh Y Hầu!Chương 16: Miểu sát! ! !Chương 17: Võ Vô Địch! ! !Chương 18: Điên cuồng vẽ mặt! !Chương 19: Nữ Đế mặt khác.Chương 20: Thành lập phòng đấu giá! ! ! (1/ 5)Chương 21: Đạt đến Cực Bắc yếu tắc! (2/ 5)Chương 22: Điên cuồng nạp tiền! ! ! (3/ 5)Chương 23: Như ngọc, Nhược Thủy. . . (4/ 5)Chương 24: Kiểu khác ý tưởng! (5/ 5)Chương 25: Điên cuồng sửa mái nhà dột! ! ! (1/ 5)Chương 26: Nhặt được bảo! (2/ 5)Chương 27: Nhà xưởng đại nghiệp! (3/ 5)Chương 28: Quái vật công thành! ! ! (4/ 5)Chương 29: Giúp một cái các người chơi! (5/ 5)Chương 30: Huyết kiếm 100 triệu! (1/ 5)Chương 31: Mở bảo rương! ! Mở bản vẽ! ! ! (2/ 5)Chương 32: Cấp độ truyền thuyết sáo trang lắp ráp! (3/ 5)Chương 33: Ngân hàng đệ nhất bút lợi nhuận vào tài khoản! ! ! (4/ 5)Chương 34: Đạt đến chôn xương bình nguyên! (5/ 5)Chương 35: Phong Hoa Tuyệt Đại! ! (1/ 5)Chương 36: Tức nổ tung! (2/ 5)Chương 37: Nói cút thì cút! (3/ 5)Chương 38: Bị ma hóa Tà Vương khô lâu! ! ! (4/ 5)Chương 39: Phó bản mở ra! (5/ 5)Chương 40: Chiến trường thu gặt máy móc! ! ! (1/ 5)Chương 41: Tà Vương sáo trang! (2/ 5)Chương 42: Hai đại nhà xưởng hoàn công! ! ! (3/ 5)Chương 43: Cái tròng! ! ! (4/ 5)Chương 44: Trảm sát Đại Thống Lĩnh! ! ! (5/ 5)Chương 45: Cùng Tà Vương đánh một trận! (1/ 5)Chương 46: Phó bản thưởng cho! ! ! (2/ 5)Chương 47: Kinh khủng lực phòng ngự! ! ! (3/ 5)Chương 48: Tức nghiến răng nhột hai người! ! (4/ 5)Chương 49: Đấu giá hội bắt đầu! ! ! (5/ 5)Chương 50: Sắp nổi gió to! ! ! (1/ 5)Chương 51: Kinh khủng cấp độ sử thi thuộc tính! (2/ 5)Chương 52: Chiến! (3/ 5)Chương 53: Thắt cổ Võ Vô Địch! ! ! (4/ 5)Chương 54: Tu La Xà Cạp! ! ! (5/ 5)Chương 55: Bạo tạc thuộc tính! ! ! (1/ 5)Chương 56: Phát động quốc chiến! ! ! (2/ 5)Chương 57: Người chơi đều sôi trào! (3/ 5)Chương 58: Điên cuồng bạo binh! ! ! (4/ 5)Chương 59: Quốc chiến tối cao chấp hành quan trên! ! !Chương 60: Dùng quốc chiến nhiệm vụ vơ vét của cải!Chương 61: Huyết kiếm một tỉ sáu kim tệ!Chương 62: 【 đinh thư sinh 】! ! !Chương 63: Đề thăng các loại kiến trúc cấp, kiểm kê thu hoạch! ! !Chương 64: Triệu Quốc đại quân binh lâm thành hạ!Chương 65: Đợt thứ nhất công thành chiến! ! (1/ 10)Chương 66: Làm cho Triệu Quốc người chơi đi chịu chết! ! ! (2/ 10)Chương 67: Chiến tranh! Cối xay thịt! (3/ 10)Chương 68: Xe bắn đá! (4/ 10)Chương 69: Hoàng Phủ Nhân khiếp sợ! ! ! (5/ 5)Chương 70: Điên cuồng quất chế tác đồ! ! (6/ 10)Chương 71: Ngoài ý muốn tìm vận may! ! ! (7/ 10)Chương 72: Đại thắng! ! ! (8/ 10)Chương 73: Đoạt lại chiến lợi phẩm! (9/ 10)Chương 74: Tư Mã gia tộc! ! (10/ 10)Chương 75: Quả quyết sát phạt! (1/ 10)Chương 76: Trận thứ hai chiến tranh phát động! (2/ 10)Chương 77: Phá hủy xe bắn đá nhiệm vụ! (3/ 10)Chương 78: Yến Vân thiết kỵ đại bại! (4/ 10)Chương 79: Thắng! (5/ 10)Chương 80: Thu phục tam đại yếu tắc! (6/ 10)Chương 81: Tập kích bất ngờ Lâm Giang thành! (7/ 10)Chương 82: Quốc chiến chuẩn bị bắt đầu! (8/ 10)Chương 83: Thần Cung Binh lên sân khấu! (9/ 10)Chương 84: Bại cục đã định! (10/ 10)Chương 85: Công hãm Yến Quốc yếu tắc! (1/ 6)Chương 86: Đơn hướng Truyền Tống Trận tuyệt diệu tác dụng! (2/ 6)Chương 87: Kim Ngọc thương hội! ! ! (3/ 6)Chương 88: May mắn thêm được 10.000 điểm, điên cuồng tăng lên! ! ! (4/ 6)Chương 89: Bạo Huyết lưu chiến sĩ! (5/ 6)Chương 90: Điên cuồng nạp tiền! ! (6/ 6)Chương 91: Ngoạn gia tiền tốt nhất kiếm! ! ! (1/ 5)Chương 92: Đạt đến Yến Quốc vương đô cảnh nội! (2/ 5)Chương 93: Tưởng trì nhiệm vụ (3/ 5)Chương 94: Chiếm giữ cửa đông thành (4/ 5)Chương 95: Yến Quốc vương đô chi chiến! (5/ 5)Chương 96: Nội thành chi chiến! ! ! (1/ 5)Chương 97: Diệt Quốc! (2/ 5)Chương 98: Vô địch thưởng cho! ! ! (3/ 5)Chương 99: Kiểm kê thưởng cho cùng thu hoạch! ! (4/ 5)Chương 100: Quốc chiến có một kết thúc. (5/ 5)

Đang hiển thị 1 đến 100 của 514 kết quả