Xuyên Nhanh: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công

Xuyên Nhanh: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công

Doc truyen Xuyen Nhanh Phao Hoi Nu Phu Muon Phan Cong lttp truyen chu ebook prc download full.
5/5(235 đánh giá)
Mời bạn đón đọc truyện chữ Xuyên Nhanh: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công của tác giả Đài Chi Mộng.

Giới thiệu truyện Xuyên Nhanh: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công

Thể loại: ngôn tình, hài hước,xuyên không, nữ phụ hệ thống.
Editor: SakuraIto

Nội dung chính trong truyện kể về hành trình của nữ chính được hệ thống hỗ trợ xuyên vào các thế giới của các tiểu thuyết khác nhau bằng giọng văn vui vẻ hài hước.

Có hải bạn ghét nữ chính Bạch Liên Hoa,hay thánh mẫu ?

Bạn ghét nam chính là con lai của n quốc gia với n+1 thân phận?

Bạn ghét các tình tiết như đi 3 bước nhặt được 1 bàn tay vàng nhỏ, 5 bước một bàn tay vàng lớn, 10 bước lên đỉnh nhân sinh?

Bạn thích, nữ chính lưu manh, hệ thống bán manh, xuyên nhanh rất nhiều thế giới!!!

Nhảy hố thôi nào! Chính văn đã hơn 4000 c và còn đang tiếp tục ~ Hoan nghênh hoan nghênh ~

Văn án

Hệ thống: “Chúc mừng ký chủ, xé nát mặt bạch liên hoa +10086, vinh danh nhận được danh hiệu “ Chuyên gia hủy đi CP ”

Cố Thiển Vũ: “……”

Hệ thống: “Chúc mừng ký chủ, vả mặt nữ chính tâm cơ +10086, vinh danh nhận được danh hiệu “ Dũng sĩ hủy đi CP ”

Cố Thiển Vũ: “……”

Hệ thống: “Chúc mừng ký chủ, ngược tra +10086, vinh danh nhận được danh hiệu “ Tiểu kiên cường, một lòng không đổi, hủy đi CP ”

Cố Thiển Vũ: “……”

Hệ thống tỏ vẻ, luôn có điêu dân mắt mù muốn hại Thiển Vũ nhà chúng ta. Hừ!

Xem thêm: Truyện Xuyên Nhanh: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công


Danh sách chương truyện Xuyên Nhanh: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công

Chương 1: Quân Hôn Cường Sủng (1)Chương 2: Quân Hôn Cường Sủng (2)Chương 3: Quân Hôn Cường Sủng (3)Chương 4: Quân Hôn Cường Sủng (4)Chương 5: Quân Hôn Cường Sủng (5)Chương 6: Quân Hôn Cường Sủng (6)Chương 7: Quân Hôn Cường Sủng (7)Chương 8: Quân Hôn Cường Sủng (8)Chương 9: Quân Hôn Cường Sủng (9)Chương 10: Quân Hôn Cường Sủng (10)Chương 11: Quân Hôn Cường Sủng (11)Chương 12: Quân Hôn Cường Sủng (12)Chương 13: Quân Hôn Cường Sủng (13)Chương 14: Quân Hôn Cường Sủng (14)Chương 15: Quân Hôn Cường Sủng (15)Chương 16: Quân Hôn Cường Sủng (16)Chương 17: Quân Hôn Cường Sủng (17)Chương 18: Quân Hôn Cường Sủng (18)Chương 19: Quân Hôn Cường Sủng (19)Chương 20: Quân Hôn Cường Sủng (20)Chương 21: Quân Hôn Cường Sủng (21)Chương 22: Quân Hôn Cường Sủng (23)Chương 23: Quân Hôn Cường Sủng (23)Chương 24: Quân Hôn Cường Sủng (24)Chương 25: Quân Hôn Cường Sủng (25)Chương 26: Quân Hôn Cường Sủng (26)Chương 27: Quân Hôn Cường Sủng (27)Chương 28: Quân Hôn Cường Sủng (28)Chương 29: Quân Hôn Cường Sủng (29)Chương 30: Quân Hôn Cường Sủng (30)Chương 31: Quân Hôn Cường Sủng (31)Chương 32: Quân Hôn Cường Sủng (32)Chương 33: Quân Hôn Cường Sủng (33)Chương 34: Quân Hôn Cường Sủng (34)Chương 35: Quân Hôn Cường Sủng (35)Chương 36: Quân Hôn Cường Sủng (36)Chương 37: Quân Hôn Cường Sủng (37)Chương 38: Quân Hôn Cường Sủng (38)Chương 39: Quân Hôn Cường Sủng (39)Chương 40: Quân Hôn Cường Sủng (40)Chương 41: Quân Hôn Cường Sủng (41)Chương 42: Quân Hôn Cường Sủng (42)Chương 43: Quân Hôn Cường Sủng (43)Chương 44: Quân Hôn Cường Sủng (44)Chương 45: Quân Hôn Cường Sủng (45)Chương 46: Quân Hôn Cường Sủng (46)Chương 47: Quân Hôn Cường Sủng (47)Chương 48: Quân Hôn Cường Sủng (48)Chương 49: Quân Hôn Cường Sủng (49)Chương 50: Quân Hôn Cường Sủng (50)Chương 51: Quân Hôn Cường Sủng (51)Chương 52: Quân Hôn Cường Sủng (52)Chương 53: Quân Hôn Cường Sủng (53)Chương 54: Quân Hôn Cường Sủng (54)Chương 55: Quân Hôn Cường Sủng (Phiên ngoại 1)Chương 56: Quân Hôn Cường Sủng (Phiên ngoại 2)Chương 57: Quân Hôn Cường Sủng (Hoàn)Chương 58: Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (1)Chương 59: Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (2)Chương 60: Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (3)Chương 61: Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (4)Chương 62: Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (5)Chương 63: Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (6)Chương 64: Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (7)Chương 65: Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (8)Chương 66: Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (9)Chương 67: Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (10)Chương 68: Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (11)Chương 69: Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (12)Chương 70: Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (13)Chương 71: Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (14)Chương 72: Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (15)Chương 73: Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (16)Chương 74: Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (17)Chương 75: Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (18)Chương 76: Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (19)Chương 77: Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (20)Chương 78: Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (21)Chương 79: Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (22)Chương 80: Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (23)Chương 81: Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (24)Chương 82: Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (25)Chương 83: Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (26)Chương 84: Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (27)Chương 85: Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (28)Chương 86: Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (29)Chương 87: Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (30)Chương 88: Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (31)Chương 89: Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (32)Chương 90: Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (33)Chương 91: Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (34)Chương 92: Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (35)Chương 93: Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (36)Chương 94: Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (37)Chương 95: Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (38)Chương 96: Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (39)Chương 97: Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (40)Chương 98: Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (41)Chương 99: Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (42)Chương 100: Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (43)

Đang hiển thị 1 đến 100 của 393 kết quả

Review truyện Xuyên Nhanh: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công

Truyện Xuyên Nhanh: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công của tác giả Đài Chi Mộng thuộc thể loại Ngôn tình, Dã sử, Huyền huyễn cực kỳ lôi cuốn và hấp dẫn. oTruyenchu.com.vn sẽ cập nhật chi tiết nội dung review truyện Xuyên Nhanh: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công vào thời gian sớm nhất gửi tới các bạn.
Từ khoá: Đọc truyện Xuyên Nhanh: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công full, chương 1, chương cuối. Xuyên Nhanh: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công wattpad truyện full sstruyen truyencv medoctruyen, metruyenchu nội dung truyện Xuyên Nhanh: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công review, Xuyên Nhanh: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công Mangatool Wikidich Truyencuatui truyenfull webtruyen truyenyy , nghe audio Xuyên Nhanh: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công.